Wielkimi krokami zbliża się jubileusz 100-lecia Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), która powstała tuż po I wojnie światowej w 1919 roku, jako jedna z agend Ligi Narodów. Przeżyła jednak tę ostatnią, stając się po II wojnie jedną z najważniejszych wyspecjalizowanych organizacji systemu ONZ. W MOP reprezentowane są w równowadze trzy strony: pracownicy (związki zawodowe), pracodawcy i rządy ze wszystkich państw członkowskich ONZ, a jej misją jest wypracowywanie standardów pracy, zatrudnienia, ochrony i opieki społecznej oraz dialogu społecznego na całym świecie, a szerzej działania na rzecz sprawiedliwości społecznej i pokoju.Cele te są bardzo bliskie celom spółdzielczości – i dlatego od samego początku swego istnienia MOP była szczególnie zainteresowana ruchem spółdzielczym i miała z nim ścisłe związki.

Prezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczego Ariel Guarco na wiosnę 2018 r. wystosował do przywódców organizacji członkowskich list, w którym przedstawił najnowszą inicjatywę Związku. Pragnie on, przy okazji kolejnego Zgromadzenia Ogólnego MZS w Buenos Aires w październiku tego roku, zaprosić tu liderów wielkich spółdzielni i grup spółdzielczych z różnych krajów w celu ustanowienia wspólnej sieci wymiany poglądów na najważniejsze problemy jakich doświadczają zarządzane przez nich jednostki. Byłoby to, jak stwierdza, z korzyścią nie tylko dla nich samych, ale i dla całego światowego ruchu spółdzielczego, z którym mogliby dzielić się swoimi przemyśleniami, spostrzeżeniami i ideami.

Ważnym wydarzeniem Zgromadzenia Ogólnego MZS w Kuala Lumpur w listopadzie 2017 r. była prezentacja najnowszej edycji Światowego Monitora Spółdzielczego opracowywanego dorocznie od sześciu lat wspólnie przez MZS i EURICSE (Europejski Instytut Badawczy Gospodarki Spółdzielczej i Społecznej w Trydencie). Monitor stanowi ranking 300 największych spółdzielni świata – tegoroczne wydanie oparte jest o dane z 2015 roku. Wskazują one, że łączne obroty wszystkich tych 300 spółdzielni z 27 krajów osiągnęły zawrotną kwotę 2.164,23 miliarda dolarów USA. Największy udział w tych obrotach, bo aż 41 % mają spółdzielnie ubezpieczeniowe, 30 % spółdzielnie sektora rolno-żywnościowego, 19 % handlu hurtowego i detalicznego, 6% ma bankowość spółdzielcza i łącznie 3 % inne branże (m. in. pracy, zdrowia, opieki społecznej, edukacji itp.).

7 grudnia 2017 r.

Drodzy Członkowie,

Ponieważ rok 2017 zbliża się ku końcowi, chciałbym podziękować Wam za Waszą niesamowitą pracę, oddanie i zaangażowanie, jakie wykazywaliście przez cały ten rok.

Bez wątpienia, Międzynarodowy Związek Spółdzielczy i jego członkowie dorównują pod tym względem najbardziej renomowanym instytucjom międzynarodowym.

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie