Spółdzielnie z mocy prawa tworzą krajowy samorząd spółdzielczy. Najwyższym organem samorządu spółdzielczego jest Kongres Spółdzielczości, który zwoływany jest przez Krajową Radę Spółdzielczą co 4 lata. Kongres Spółdzielczości uosabia bezpośredni udział spółdzielni w samorządzie spółdzielczym. Na co dzień samorządność spółdzielcza realizowana jest przez Krajową Radę Spółdzielczą, której członkowie wybierani są przez Kongres Spółdzielczości. Zgodnie z art. 259 § 1 Prawa spółdzielczego, Krajowa Rada Spółdzielcza jest naczelnym organem samorządu spółdzielczego. Kompetencje Krajowej Rady Spółdzielczej zostały określone w art. 259 § 2 i § 3 Prawa spółdzielczego oraz w Statucie Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 30 maja 1995 roku.

Zgodnie z art. 266 Prawa spółdzielczego, wydatki Krajowej Rady Spółdzielczej pokrywa się ze składek organizacji spółdzielczych według zasad określonych przez Kongres oraz z innych dochodów i darowizn.

Od 1 stycznia 2018 roku, spółdzielnie socjalne, które przynależą do właściwego związku rewizyjnego, zwolnione są ze składek organizacyjnych na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej (art. 17 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz.U. 2018 poz. 1205). 

 

Uchwała 13/2024 VII Kongresu Spółdzielczości z 23 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie zasad finansowania działalności Krajowej Rady Spółdzielczej przez organizacje spółdzielcze - przejdź

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej - przejdź

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej - przejdź

Składki prosimy wpłacać na konto Krajowej Rady Spółdzielczej:

Bank Spółdzielczy w Raszynie
56 8004 0002 2001 0012 0711 0001

do dnia 15 lutego każdego roku.

 

Informacje w księgowości: Alicja Sawicka, Kinga Supińska

pok. 226, tel. 22 596 45 12, 22 596 45 19

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie