Wiele mówi się o roli spółdzielni w budowie bardziej zrównoważonego świata, ale wielu spółdzielcom temat wydaje się wciąż dość abstrakcyjny. Dlatego Międzynarodowy Związek Spółdzielczy w lecie 2018 r. opublikował zbiór kilkunastu konkretnych przykładów włączenia się spółdzielni z różnych krajów w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Oto niektóre z nich.

Na dwa dni przed Międzynarodowym Dniem Spółdzielczości – w 2018 roku oficjalnie obchodzonym na świecie w dniu 7 lipca – w nowojorskiej siedzibie ONZ odbyło się uroczyste spotkanie zorganizowane przez COPAC (Komitet Promowania i Rozwoju Spółdzielczości, współprowadzony przez ONZ i MZS) oraz stałe przedstawicielstwo Argentyny przy ONZ.  Zaproszeni na nie zostali ambasadorowie państw członkowskich ONZ, liderzy spółdzielczy i przedstawiciele rządów, a tematem ożywionej dyskusji było, zgodnie z tegorocznym hasłem Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, budowanie zrównoważonych społeczeństw przy udziale spółdzielni, z wykorzystaniem innowacyjności i przy przestrzeganiu zasad inkluzywności.

W związku z nadchodzącym Międzynarodowym Dniem Spółdzielczości, który spółdzielcy na całym świecie w dniu 7 lipca obchodzić będą po raz 96., a pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych po raz 24., Międzynarodowy Związek Spółdzielczy wydał następujące oświadczenie:

Zrównoważone społeczeństwa poprzez spółdzielczość

W dniu 7 lipca 2018 roku spółdzielcy na całym świecie świętować będą Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości. Wykorzystując hasło „Zrównoważone społeczeństwa poprzez spółdzielczość” pokażemy w jaki sposób, dzięki naszym wartościom, zasadom i strukturom zarządzania, spółdzielnie mają w swoją istotę wbudowane zrównoważony rozwój i odporność razem z troską o swe społeczności co stanowi siódmą z ich wiodących zasad.

Z okazji Międzynarodowego Święta Pracy (1 maja) Międzynarodowy Związek Spółdzielczy w specjalnym komunikacie prasowym zatytułowanym „Wyzwania przyszłości pracy – jak spółdzielnie mogą stać się częścią rozwiązania” przypomniał, że reprezentowane w Związku spółdzielnie – a jest ich ponad trzy miliony z przeszło 1,2 miliarda członków – są również ważnym w skali świata pracodawcą, zatrudniając 10 procent wszystkich pracujących na Ziemi. Szczególna rola przypada spółdzielniom w tworzeniu miejsc pracy dla upośledzonych grup ludności, w tym migrantów i uchodźców.

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie