Prezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczego Ariel Guarco na wiosnę 2018 r. wystosował do przywódców organizacji członkowskich list, w którym przedstawił najnowszą inicjatywę Związku. Pragnie on, przy okazji kolejnego Zgromadzenia Ogólnego MZS w Buenos Aires w październiku tego roku, zaprosić tu liderów wielkich spółdzielni i grup spółdzielczych z różnych krajów w celu ustanowienia wspólnej sieci wymiany poglądów na najważniejsze problemy jakich doświadczają zarządzane przez nich jednostki. Byłoby to, jak stwierdza, z korzyścią nie tylko dla nich samych, ale i dla całego światowego ruchu spółdzielczego, z którym mogliby dzielić się swoimi przemyśleniami, spostrzeżeniami i ideami.

„Grupy spółdzielcze i wielkie spółdzielnie – pisze Guarco – w zglobalizowanej gospodarce stają przed szczególnie ważnymi wyzwaniami w zakresie rozwoju swoich przedsiębiorstw, usiłując zarazem utrzymać swoją spółdzielczą tożsamość. Sprawy takie jak wzmacnianie poziomych więzi spółdzielni o podobnym charakterze, w tym na szczeblu ponadnarodowym, łańcuchy wartości, modele biznesowe, stawianie czoła rozmaitym wyzwaniom makroekonomicznym, strategie przewidywania przyszłych kryzysów ekonomicznych itp. mogłyby stanowić dla nich szczególne punkty zainteresowania”. Prezydent przypomina, że podobne próby tworzenia takich sieci dyskusyjnych podejmowane były wielokrotnie, wszystkie jednak z różnych względów spaliły na panewce, traktowane były przez ogół spółdzielców raczej jako elitarne kluby debatujące nad mało konkretnymi problemami, niż użyteczne narzędzia.

Guarco podkreśla także, że w światowej spółdzielczości obserwujemy pewien rozdźwięk pomiędzy małymi spółdzielniami, stanowiącymi podstawę ruchu, a wielkimi organizmami spółdzielczymi. Zbyt często podkreślano fakt, że te małe, chcąc przeżyć w dłuższej perspektywie, skazane są na wzrost i dlatego te, które z różnych względów pozostają małymi podmiotami mogą czuć się wykluczone. A w nich jest przecież zwykle źródło siły potężnych grup spółdzielni i samych wielkich jednostek. I tę dychotomię również chciałby przezwyciężyć prezydent MZS w ramach dyskusji prowadzonych w sieci. Dlatego zwrócił się do przywódców organizacji członkowskich o pomoc w zidentyfikowaniu i zaproszeniu na spotkanie w Buenos Aires przedstawicieli spółdzielni i grup, które mogłyby być zainteresowane udziałem w tej inicjatywie.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie