Z okazji Międzynarodowego Święta Pracy (1 maja) Międzynarodowy Związek Spółdzielczy w specjalnym komunikacie prasowym zatytułowanym „Wyzwania przyszłości pracy – jak spółdzielnie mogą stać się częścią rozwiązania” przypomniał, że reprezentowane w Związku spółdzielnie – a jest ich ponad trzy miliony z przeszło 1,2 miliarda członków – są również ważnym w skali świata pracodawcą, zatrudniając 10 procent wszystkich pracujących na Ziemi. Szczególna rola przypada spółdzielniom w tworzeniu miejsc pracy dla upośledzonych grup ludności, w tym migrantów i uchodźców.

W komunikacie scharakteryzowana jest również specyfika zatrudnienia w spółdzielniach, przypomniane zostało Zalecenie nr 193 MOP dotyczące promowania spółdzielni, a kończy się on czterema postulatami skierowanymi do rządów, które warto przytoczyć w całości:

  1. aktywnie promować model spółdzielczy jako twórcę miejsc pracy o wysokiej jakości i budujących wspólne dobro na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
  2. zmienić warunki dostępu do opieki społecznej tak, żeby wszyscy pracujący, niezależnie od statusu ich zatrudnienia, mieli do niej dostęp (chodzi tu o to, że w niektórych krajach zatrudnieni spółdzielcy traktowani są jako współwłaściciele firm i nie są objęci powszechnymi pracowniczymi systemami zabezpieczenia społecznego);
  3. przyjąć legislację umożliwiającą monitorowanie właściwego funkcjonowania spółdzielni, w tym na polu praw pracowniczych;
  4. mocno zachęcać do dialogu i zawierania sojuszów pomiędzy ruchem spółdzielczym i związkami zawodowymi.

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie