Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej w dniu 20 lutego 2024 r. powołało następujące komisje problemowe Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej - stosownie do postanowień § 7 ust. 2 pkt 13 Statutu Krajowej Rady Spółdzielczej. 

 

1. Komisja Spółdzielczości Rolniczej

przewodniczący: Kołodziej Władysław (Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne)
zastępca: Styburski Wojciech (Spółdzielcze Grupy Producentów Rolnych)
sekretarz: Jędraszek Teresa (Spółdzielnie Mleczarskie)

Wybór prezydium Komisji nastąpił podczas pierwszego posiedzenia w dniu 12 kwietnia 2024 r.

 

2. Komisja Spółdzielczej Ekonomii Społecznej

przewodniczący: Miżejewski Cezary (Spółdzielnie Socjalne)
zastępca: Marciniak-Kędziora Beata (Spółdzielnie Pracy i Usług i Spółdzielnie Budowlane)
sekretarz: Pora Hubert (Spółdzielnie Inwalidów i Niewidomych)

Wybór prezydium Komisji nastąpił podczas pierwszego posiedzenia w dniu 15 kwietnia 2024 r.

 

3. Komisja Spółdzielczości Konsumentów

przewodniczący: Chabucki Marcin (Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”)
zastępca: Sznaza Wiesław (PSS „Społem”)
sekretarz: Czapski Marek (Spółdzielnie Mleczarskie)

Wybór prezydium Komisji nastąpił podczas pierwszego posiedzenia w dniu 9 kwietnia 2024 r.

 

4. Komisja Spółdzielczości Mieszkaniowej

przewodniczący: Słupek Edward (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
zastępca: Kujawa Zbigniew (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
sekretarz: Brenzel Barbara (Spółdzielnie Mieszkaniowe)

Wybór prezydium Komisji nastąpił podczas pierwszego posiedzenia w dniu 8 maja 2024 r.

 

5. Komisja Finansów Spółdzielczych

przewodniczący: Grzesiek Jan (Banki Spółdzielcze)
zastępca: Matusiak Rafał (Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe)
sekretarz: Dawidowski Roman (Banki Spółdzielcze)

Wybór prezydium Komisji nastąpił podczas pierwszego posiedzenia w dniu 12 kwietnia 2024 r.

 

6. Komisja Lustracji

przewodnicząca: Koch-Kubas Joanna (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
zastępca: Formela Józef (Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”)
sekretarz: Zalewska Zenona (Banki Spółdzielcze)

Wybór prezydium Komisji nastąpił podczas pierwszego posiedzenia w dniu 11 kwietnia 2024 r.

 

7. Komisja Samorządu Spółdzielczego i Promocji

przewodniczący: Sokół Zbigniew (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
zastępca: Rybka Jerzy (Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”)
sekretarz: Banaszak Marek (Banki Spółdzielcze)

Wybór prezydium Komisji nastąpił podczas pierwszego posiedzenia w dniu 11 kwietnia 2024 r.

 

8. Komisja Prawa i Legislacji

przewodnicząca: Serba-Chrzanowska Agnieszka (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
zastępca: Mularski Krzysztof (Spółdzielnie Socjalne)
sekretarz: Małachowski Mariusz (PSS „Społem”)

Wybór prezydium Komisji nastąpił podczas pierwszego posiedzenia w dniu 10 kwietnia 2024 r.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie