W związku z nadchodzącym Międzynarodowym Dniem Spółdzielczości, który spółdzielcy na całym świecie w dniu 7 lipca obchodzić będą po raz 96., a pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych po raz 24., Międzynarodowy Związek Spółdzielczy wydał następujące oświadczenie:

Zrównoważone społeczeństwa poprzez spółdzielczość

W dniu 7 lipca 2018 roku spółdzielcy na całym świecie świętować będą Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości. Wykorzystując hasło „Zrównoważone społeczeństwa poprzez spółdzielczość” pokażemy w jaki sposób, dzięki naszym wartościom, zasadom i strukturom zarządzania, spółdzielnie mają w swoją istotę wbudowane zrównoważony rozwój i odporność razem z troską o swe społeczności co stanowi siódmą z ich wiodących zasad.

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy zachęca swoich członków do wykorzystania serwisów społecznościowych w internecie (#CoopsDay ) by upowszechnić  tę wiedzę.

„Reprezentujemy 1,2 miliarda członków. Nie ma prawdopodobnie innego ruchu gospodarczego, społecznego czy politycznego na świecie, który w czasie krótszym niż 200 lat osiągnął taki wzrost jak my. Ale nie wzrost jest rzeczą najważniejszą. My konsumujemy, wytwarzamy i wykorzystujemy zasoby, które daje nam nasza planeta, w solidarności ze środowiskiem naturalnym i z naszymi społecznościami. To właśnie dlatego jesteśmy kluczowym partnerem w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ” – powiedział Prezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczego Ariel Guarco.

Zrównoważone społeczeństwa są tym, co odzwierciedla środowiskowe, społeczne i ekonomiczne granice wzrostu.

Ze względu na swoją istotę spółdzielnie odgrywają potrójna rolę:

  • Jako aktorzy ekonomiczni stwarzają szanse dla tworzenia miejsc pracy, środków do życia i dochodu;
  • Jako przedsiębiorstwa o celach społecznych ukierunkowane na ludzi, przyczyniają się do tworzenia równości społecznej i sprawiedliwości;
  • Jako instytucje demokratyczne, zarządzane przez swoich członków, odgrywają wiodącą rolę w społeczeństwie i w społecznościach lokalnych.

Podczas gdy ostatni światowy raport PricewaterhouseCoopers wskazał, że dwie na pięć konwencjonalnych firm wciąż ignorują bądź nie wykazują znaczącego zaangażowania w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, spółdzielnie są na czele tej drogi. Spółdzielnie wnoszą jedyny w swoim rodzaju wkład w wypełnienie wszystkich Celów Zrównoważonego Rozwoju i związanych z nimi zadań.

W 2016 roku Międzynarodowy Związek Spółdzielczy rozpoczął kampanię „Spółdzielnie dla 2030 roku” (www.Coopsfor2030.coop) by ukazać zaangażowanie spółdzielni w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju i podkreślić wkład spółdzielni w uczynienie świata lepszym miejscem do życia.

Spółdzielnie mają doświadczenie w budowaniu zrównoważonych i odpornych społeczeństw.

Przykładowo wiele spółdzielni rolniczych przyczynia się do utrzymania trwałości terenów rolnych, gdyż uprawiają plony metodami zrównoważonego rolnictwa. Spółdzielnie spożywców w coraz większym stopniu wspierają zrównoważone zaopatrywanie się w swoje produkty i edukują konsumentów na temat odpowiedzialnej konsumpcji. Spółdzielnie mieszkaniowe pomagają w zapewnieniu bezpiecznych i przystępnych mieszkań.

Banki spółdzielcze przyczyniają się do stabilności dzięki swojej bliskości klientom i zapewnieniu im dostępu do finansów na szczeblu lokalnym i są obecne nawet na oddalonych obszarach. Spółdzielnie usług komunalnych angażują się w udostępnianie ludności obszarów wiejskich energii i wody, a wiele z nich jest aktywnych w działaniach na rzecz demokratyzacji energii.

Spółdzielnie pracy i socjalne różnych branż (zdrowia, komunikacyjne, turystyczne itp.) starają się zapewnić w efektywny sposób towary i usługi, tworząc jednocześnie długookresowe, zrównoważone miejsca pracy – a czynią to w coraz większym stopniu w sposób przyjazny dla naszej planety.

„W Międzynarodowym Dniu Spółdzielczości zamierzamy pokazać światu, że możliwe jest połączenie wzrostu z demokracją, równością i sprawiedliwością społeczną. Że nasze społeczeństwa nie mogą dalej marnotrawić zasobów i marginalizować ludzi. Że musimy ulepszać teraźniejszość i myśleć o przyszłości dla następnych pokoleń. I że jesteśmy dumni, iż stanowimy część tego ruchu – ruchu opartego o wartości i zasady. Ruchu oddanego sprawiedliwości społecznej i zrównoważonemu rozwojowi środowiska naturalnego” – powiedział Ariel Guarco.

Jak możecie obchodzić Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości?

  • Zgłoście waszą spółdzielnię na stronę kampanii Coopsfor2030.coop by zadeklarować wasze zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju;
  • Wykorzystajcie hashtag #coopsday, oraz logo i materiały informacyjne jakie znajdziecie na stronie Cooperators' guide by zamieszczać wasze materiały video i zdjęcia w mediach społecznościowych i w internecie;
  • Zorganizujcie obchody, które ukażą wkład waszej spółdzielni w realizację zrównoważonego rozwoju i przyślijcie nam wasze plany na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , a my wprowadzimy do interaktywnej mapy;
  • Dzielcie się dobrymi przykładami pokazującymi jak można budować „Zrównoważone społeczeństwa poprzez spółdzielczość”.

Wykorzystamy te informacje by stworzyć ogólnoświatową mapę wydarzeń, jakie będą miały miejsce tego dnia.

Wydarzenie najwyższej rangi dla uczczenia Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości 2018:

Hasło na rok 2018 „Zrównoważone społeczeństwa poprzez spółdzielczość” i temat „Zrównoważona konsumpcja dóbr i usług” odnoszą się wprost do Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ nr 12 „Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”. Postęp w realizacji Celu nr 12, jak również Celów nr 6 („Czysta woda i warunki sanitarne”), nr 7 („Czysta i dostępna energia”), nr 11 („Zrównoważone miasta i społeczności”) oraz nr 15 („Życie na lądzie”) będzie przeanalizowany przez państwa członkowskie ONZ podczas Wysokiego Forum Politycznego na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju „Transformacja ku zrównoważonym i odpornym społeczeństwom”. Spółdzielnie mają wiele do powiedzenia w tej kwestii. Dlatego również w lipcu Komitet ds. Promowania i Rozwoju Spółdzielni COPAC zorganizuje spotkanie wysokiego szczebla w Nowym Jorku, by pokazać, jak spółdzielnie budują zrównoważone i odporne społeczeństwa.    

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie