Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem Krajowej Rady Spółdzielczej. Pracami Zgromadzenia Ogólnego kieruje Przewodniczący. Kadencja Zgromadzenia Ogólnego trwa 4 lata.

VI Kongres Spółdzielczości, obradujący w dniach 12-13 grudnia 2016 r. w Warszawie, dokonał wyboru 100-osobowego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. Na pierwszym posiedzeniu ZO KRS w dniu 10 stycznia 2017 r. dokonało ono wyboru Przewodniczącego oraz Prezydium.

Poniżej aktualny stan osobowy Prezydium oraz lista Członków Zgromadzenia Ogólnego KRS.

 

Prezydium Zgromadzenia Ogólnego KRS:

 1. Jerzy Jankowski - przewodniczący
 2. Maciej Palej - sekretarz
 3. Waldemar Broś - zastępca przewodniczącego
 4. Józef Gołębiewski - zastępca przewodniczącego
 5. Janusz Paszkowski - zastępca przewodniczącego
 6. Waldemar Witkowski - zastępca przewodniczącego
 7. Mieczysław Woźniak - zastępca przewodniczącego (od 07.10.2019 r.)
 8. Marian Matejczuk - zastępca przewodniczącego (od 29.03.2022 r.)

 

Członkowie Zgromadzenia Ogólnego KRS:

 1. Romuald Ajchler (Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne)
 2. Andrzej Anulewicz (Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska")
 3. Henryk Arent (Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska")
 4. Marek Banaszak (Banki Spółdzielcze)
 5. Tadeusz Bartkowski (Spółdzielnie Pracy)
 6. Jan Bieniasz (Spółdzielcze Grupy Producentów Rolnych)
 7. Włodzimierz Biniek (Spółdzielnie Rzemieślnicze)
 8. Jacek Błaszczyk (Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska")
 9. Witold Boguta (spółdzielcze Grupy Producentów Rolnych)
 10. Franciszek Bożyk (Spółdzielnie Mleczarskie)
 11. Julian Brewka (Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska")
 12. Waldemar Broś (Spółdzielnie Mleczarskie)
 13. Anna Bulka (Spółdzielnie Pracy)
 14. Jerzy Czapla (Spółdzielnie Pracy)
 15. Maria Czwojdrak (Spółdzielnie Mleczarskie)
 16. Wiesław Dados (Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska")
 17. Roman Dawidowski (Banki Spółdzielcze)
 18. Mieczysław Dąbrowski („Społem”)
 19. Tadeusz Derenowski (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 20. Tadeusz Dworski ("Społem")
 21. Ryszard Dymara (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 22. Henryk Dzierzęcki (Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska")
 23. Marian Frąckiewicz (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 24. Zbigniew Gawron (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 25. Jan Gąbka (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 26. Józef Gołębiewski (Spółdzielnie Kółek Rolniczych)
 27. Jerzy Gracz (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 28. Grzegorz Gratkowski (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 29. Krzysztof Grzelak (Spółdzielnie Pracy)
 30. Jan Grzesiek (Banki Spółdzielcze)
 31. Zbigniew Herzberg (Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne)
 32. Piotr Huzior (Banki Spółdzielcze)
 33. Ewa Janik (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 34. Jerzy Jankowski (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 35. Leszek Jaskuła (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 36. Teresa Jędraszek (Spółdzielnie Mleczarskie)
 37. Marek Juszkiewicz (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 38. Marcin Juszczyk (Spółdzielnie Socjalne)
 39. Władysław Kania  (Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska")
 40. Józef Karbowniczyn (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 41. Mirosław Kaszkur (Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne) - od 18.12.2019 r.
 42. Katarzyna Kaźmierska (Spółdzielnie Pracy)
 43. Leszek Klonowski (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 44. Jerzy Kłys (Spółdzielnie Pracy)
 45. Jarosław Kobierski (Spółdzielnie Kółek Rolniczych)
 46. Joanna Koch - Kubas (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 47. Władysław Kołodziej (Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne)
 48. Teresa Kośmicka (Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne)
 49. Marek Kraszewski (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 50. Jan Kubik (SKOK)
 51. Zdzisław Kujawa (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 52. Krzysztof Kwiatoń (Spółdzielcze Grupy Producentów Rolnych)
 53. Tadeusz Libor (Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska")
 54. Piotr Makohin (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 55. Marian Matejczuk (Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne)
 56. Rafał Matusiak (SKOK)
 57. Aleksander Nikołajuk (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 58. Jerzy Nizioł (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 59. Artur Nycz (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 60. Zbigniew Olejniczak (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 61. Maciej Palej (Banki Spółdzielcze)
 62. Janusz Paszkowski (Spółdzielnie Pracy)
 63. Waldemar Paziewski (Spółdzielnie Mleczarskie)
 64. Ryszard Petkowicz (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 65. Sławomir Pietrzyk (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 66. Ryszard Płusa (Spółdzielnie Inwalidów i Niewidomych)
 67. Sylwester Pokorski (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 68. Andrzej Półrolniczak (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 69. Rafał Przeczek (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 70. Jan Rączkowski (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 71. Wacław Rukat (Spółdzielnie Kółek Rolniczych)
 72. Jerzy Rybka (Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska")
 73. Janusz Sienkiewicz (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 74. Zdzisław Siwek (Banki Spółdzielcze)
 75. Edward Słupek (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 76. Zbigniew Sokół (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 77. Adam Sosnowiec („Społem”)
 78. Edmund Stachowiak (Spółdzielnie Kółek Rolniczych)
 79. Stanisław Stec (Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne)
 80. Monika Stawicka (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 81. Jan Sułowski (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 82. Jerzy Szreter (Spółdzielnie Inwalidów i Niewidomych)
 83. Stanisław Śledziewski (Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska")
 84. Henryk Tchórzewski (Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne)
 85. Wacław Tomecki (Banki Spółdzielcze)
 86. Anna Tylkowska („Społem”)
 87. Łucjan Waśko (Spółdzielnie Ogrodniczo-Pszczelarski)
 88. Waldemar Witkowski (Spółdzielnie Pracy)
 89. Jan Włostowski („Cepelia”)
 90. Adam Wojciechowski (Spółdzielnie Pracy)
 91. Mieczysław Woźniak (Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska")
 92. Zenona Zalewska (Banki Spółdzielcze)
 93. Piotr Zasuń („Społem”)
 94. Eugeniusz Zieliński (Spółdzielnie Mieszkaniowe)

 

Byli Członkowie Zgromadzenia Krajowej Rady Spółdzielczej

 1. Józef Gawlik (Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska") - do 19.12.2018 r.
 2. śp. Tadeusz Orczykowski (Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska") - do 10.11.2019 r.
 3. śp. Jacek Staciwa (Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne) - do 5.11.2019 r.
 4. śp. Janusz Bogdan Czaplejewicz (Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska") - do 5.04.2021 r.
 5. śp. Krzysztof Kokoszkiewicz (Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne) - do 25.01.2022 r.

zapisz się do newslettera

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

   
 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00.

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie