Wiele mówi się o roli spółdzielni w budowie bardziej zrównoważonego świata, ale wielu spółdzielcom temat wydaje się wciąż dość abstrakcyjny. Dlatego Międzynarodowy Związek Spółdzielczy w lecie 2018 r. opublikował zbiór kilkunastu konkretnych przykładów włączenia się spółdzielni z różnych krajów w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Oto niektóre z nich.

Cel nr 12 „Zrównoważona konsumpcja i produkcja” szczególnie „pasuje” do spółdzielni spożywców. I tak Norweska Coop Norway i brytyjska Co-operative Group kładą szczególny nacisk na wprowadzanie w pełni poddających się recyklingowi opakowań sprzedawanych produktów, eliminując PET i inne plastiki i zastępując je m. in. produktami przetworzonymi z biomasy. Z kolei japońskie spółdzielnie spożywców podejmują szeroką akcję edukacji członków w tym zakresie. Spółdzielnie mieszkaniowe prowadzą działania na rzecz integracji społecznej osób starszych, niepełnosprawnych i kobiet; publikacja MZS przytacza przykład francuskiej spółdzielni Chamarel-les-Barges, założonej przez grupę 15 emerytów pragnących wspólnie zorganizować sobie locum i opiekę na nadchodzące lata czy kanadyjskiej spółdzielni z Montrealu, która szczególnie dba o właściwą reprezentację i aktywizację kobiet-członkiń spółdzielni. Wśród spółdzielni rolniczych wymieniona została malutka COOCENKI z Demokratycznej Republiki Konga założona przez młodych rolników, właścicieli drobnych gospodarstw, umożliwiająca im przetrwanie, ale i prawdziwy spółdzielczy gigant – indyjska IFFCO, jeden z największych producentów nawozów sztucznych w kraju, która podejmuje zakrojone na szeroką skalę działania na rzecz ochrony gleb, zalesiania, produkcji energii odnawialnej itp. Przykładów takich można by znaleźć znacznie więcej i z innych branż spółdzielczych – bankowości, spółdzielczości pracy, socjalnych czy zdrowia. Warto byłoby poszukać ich i odpowiednio nagłośnić i w naszym kraju.

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie