Na dwa dni przed Międzynarodowym Dniem Spółdzielczości – w 2018 roku oficjalnie obchodzonym na świecie w dniu 7 lipca – w nowojorskiej siedzibie ONZ odbyło się uroczyste spotkanie zorganizowane przez COPAC (Komitet Promowania i Rozwoju Spółdzielczości, współprowadzony przez ONZ i MZS) oraz stałe przedstawicielstwo Argentyny przy ONZ.  Zaproszeni na nie zostali ambasadorowie państw członkowskich ONZ, liderzy spółdzielczy i przedstawiciele rządów, a tematem ożywionej dyskusji było, zgodnie z tegorocznym hasłem Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, budowanie zrównoważonych społeczeństw przy udziale spółdzielni, z wykorzystaniem innowacyjności i przy przestrzeganiu zasad inkluzywności.

Obecny był prezydent MZS Ariel Guarco, który na zakończenie spotkania podkreślił, że spółdzielnie, szczególnie zdolne do przekształcania się i adaptacji do zmieniających się warunków, są w wyjątkowy sposób predestynowane do budowy lepszego i bardziej zrównoważonego świata dla przyszłych pokoleń.

COPAC zaprezentował swój ostatni raport „Przekształcanie naszego świata: spółdzielczość w roku 2030” (dostępny w języku angielskim TU), stanowiący zbiór studiów przypadku wskazujących jak spółdzielnie mogą przyczynić się do realizacji Międzynarodowych Celów Rozwoju ONZ. Spotkanie stanowiło kulminację obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości na szczeblu ogólnoświatowym. Na szczeblach krajowych obchodzono ten dzień w ostatniej dekadzie czerwca i w pierwszych tygodniach lipca niemal we wszystkich państwach na Ziemi, a przykłady podejmowanych z tej okazji działań zebrane zostały przez MZS i przedstawione na interaktywnej mapie

Prezydent Ariel Guarco w specjalnym przemówieniu adresowanym do spółdzielców w dniu 7 lipca zadeklarował: „Przy okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości zamierzamy pokazać światu, że możliwy jest rozwój przy zachowaniu demokracji, równości i sprawiedliwości społecznej. Że nasze społeczeństwa nie mogą wciąż marnotrawić zasobów i wykluczać ludzi. Że musimy poprawiać teraźniejszość i dbać o przyszłość dla następnych pokoleń. I że jesteśmy dumni, że jesteśmy częścią tego ruchu. Ruchu opartego o wartości i zasady. Ruchu oddanego sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego wykorzystania środowiska naturalnego”.

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie