Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nabór wniosków o dofinasowanie na tworzenie organizacji producentów i grup producentów. O wsparcie można ubiegać się do 17 czerwca 2022 r.

Jak czytamy w komunikacie Agencji pomoc skierowana jest do nowych grup producentów rolnych, uznanych od 1 czerwca 2021 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów, uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Pomocy tej nie mogą otrzymać podmioty zrzeszające producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie:

Zniesienie stanu epidemii a przygotowanie do podjęcia decyzji o zwołaniu walnego zgromadzenia/zebrania przedstawicieli w formule stacjonarnej lub zarządzenia podjęcia przez walne zgromadzenie/zebranie przedstawicieli uchwał na piśmie. Przedłużenie terminów na wykonanie obowiązków sprawozdawczych w 2022 r.

Szkolenie zawiera przegląd aktualnych stanowisk Ministerstwa Rozwoju i Technologii i Ministerstwa Sprawiedliwości po zniesieniu limitów w sprawie spotkań i zebrań.

Termin: 20 maja 2022 r., godz. 09:00-12:00

Typ szkolenia: HYBRYDOWE (on-line na platformie szkoleniowej ClickMeeting oraz stacjonarne w siedzibie KRS, ul. Jasna 1 w Warszawie)

Na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Przekazany do Senatu tekst ustawy zawiera m.in. zmianę, z której wynika, że rolnik na emeryturze nie będzie musiał zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, aby otrzymywać świadczenie w pełnej wysokości. Będzie zobowiązany jednak do dalszego opłacania w KRUS składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zarówno podstawowej, jak i dodatkowej, w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych.

Obecnie, jeżeli emeryt prowadzi działalność rolniczą, to wypłata jego emerytury ulega częściowemu zawieszeniu. Nowe rozwiązanie jest realizacją postulatów rolników i organizacji rolniczych. 

Ze szczegółami uchwalonych zmian można zapoznać się na portalu resortu rolnictwa: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zmiany-w-zakresie-rolniczych-emerytur

Przebieg procesu legislacyjnego dostępny jest na stronie Sejmu: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9...

 

 

 

Krajowa Rada Spółdzielcza realizując zadania statutowe zaprasza do udziału w trzydniowym szkoleniu on-line, którego celem jest aktualizacja wiedzy z zakresu spółdzielczości.

Szkolenie, w wymiarze 15 godzin, odbędzie się w dniach 30.05.-01.06.2022 r. i organizowane jest w ramach akredytacji (zwolnione z podatku VAT).

PROGRAM SZKOLENIA - pobierz (.doc)

Do udziału w szkoleniu zapraszamy lustratorów i przedstawicieli organów samorządowych związków rewizyjnych i spółdzielni. Szkolenie spełnia wymogi szkolenia uzupełniającego dla lustratorów.

Koszt szkolenia wynosi 900 zł i obejmuje materiały dydaktyczne.

Zgłoszenia przyjmuje Zespół Lustracji i Doradztwa KRS – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

DRUK ZGŁOSZENIA - pobierz (.doc)

Należność za udział w szkoleniu prosimy przekazać na rachunek bankowy nr 64 1240 6247 1111 0000 4977 9727 z dopiskiem (szkolenie 30.05. – 01.06.2022 r.).

Członkowie Zgromadzenia Ogólnego KRS w uchwale nr 13/2022 z dnia 29 marca br. zwrócili się z apelem do krajowych organizacji spółdzielczych o bojkot wszelkich towarów pochodzenia rosyjskiego i białoruskiego.

W uzasadnieniu do podjętej uchwały Członkowie ZO KRS wyrazili swoją solidarność z Ukrainą, której niepodległy byt został zagrożony wskutek agresji wojsk Federacji Rosyjskiej oraz podkreślili swój sprzeciw wobec eskalacji przemocy i narażania na cierpienie setek tysięcy niewinnych osób. Wyrazili oczekiwanie, że polskie spółdzielnie nie pozostaną obojętne wobec tragedii, która rozgrywa się na naszych oczach. 

11 kwietnia br. został zaktualizowany Harmonogram trwających i planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014–2020 w 2022 r. Zmieniły się terminy naborów wniosków dotyczących następujących instrumentów wsparcia:

 • „Restrukturyzacja małych gospodarstw”;

 • „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”;

 • „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” i „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”;

 • rezygnacji z drugiego planowanego na 2022 r. naboru w ramach instrumentu „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”.

Zaktualizowany harmonogram znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/harmonogram-naboru-wnioskow-prow-2014-2020

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie:

PRZYGOTOWANIE SPÓŁDZIELNI DO PODJĘCIA DECYZJI W SPRAWIE ZWOŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA/ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI W FORMULE STACJONARNEJ LUB ZARZĄDZENIA PODJĘCIA PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE/ZEBRANIE PRZEDSTWICIELI UCHWAŁ NA PIŚMIE PO OSTATNICH ZMIANACH W SPRAWIE ZNIESIENIA LIMITÓW OSÓB ORAZ PRZEDŁUŻENIA TERMINÓW NA WYKONANIE OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH W 2022 ROKU

SZKOLENIE ZAWIERA:

PRZEGLĄD AKTUALNYCH STANOWISK MINISTERSTWA ROZWOJU I TECHNOLOGII I MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI PO ZNIESIENIU LIMITÓW W SPRAWIE SPOTKAŃ I ZEBRAŃ

Termin: 25 kwietnia 2022 r., godz. 09:00-12:00

Typ szkolenia: on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi konsultacje dotyczące przygotowania koncepcji zasad wdrażania inwestycji A1.4.1. KPO pn. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących” w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Wsparcie obejmować będzie m.in.

 • wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przetwórstwa rolno-spożywczego (podmioty istniejące i nowo zakładane) w zakresie zakupu maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, specjalistycznych środków transportu do dystrybucji żywności oraz rozbudowy infrastruktury zakładów, w tym zrównoważonych i innowacyjnych technologii oraz inwestycji w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym;

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków o finansowanie realizacji zadania w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych posiadających statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach naboru, są podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (spółdzielnie socjalne).

Celem wsparcia Beneficjentów programu jest zabezpieczenie potrzeb rehabilitacyjnych oraz pobytowych, w szczególności odpowiednich warunków zamieszkania i wyżywienia, potrzeb socjalnych, integracji społecznej, poradnictwa specjalistycznego, terapeutycznego i psychoterapeutycznego, a także przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Wsparciem objęte mogą być także osoby towarzyszące Beneficjentom programu.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaprosiło podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022.

Konkurs ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Podmioty te z sukcesem angażują się w realizację misji społecznej, jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.

Polski Fundusz Rozwoju organizuje w dniach 4-8 kwietnia br. cykl bezpłatnych webinariów na temat instrumentów wsparcia oferowanych przez Grupę PFR w zakresie Ekspansji Zagranicznej. Całość zostanie przedstawiona w krótkiej i przystępnej formie online z możliwością zadawania pytań prelegentom na czacie.

Pierwszym tematem będzie obecny wpływ sankcji nałożonych na Rosję na eksport zagraniczny. Następnie zaprezentowane zostaną instrumenty doradczo-finansowe Grupy PFR oraz plany Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dot. wsparcia dla firm z nowej perspektywy Funduszy Europejskich z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. 

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie on-line:

Sprawozdanie finansowe za 2021 r. i aktualne zmiany w podatkach

Termin: 06 kwietnia 2022 r., godz. 10:00-16:00

Typ szkolenia: on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting)

 CENY:

- 369 zł brutto/os. (300 zł netto + VAT) dla organizacji spółdzielczych, które uiściły składki na rzecz KRS za lata 2020-2022

- 553,5 zł brutto/os. (450 zł netto + VAT) dla podmiotów niebędących organizacjami spółdzielczymi oraz dla organizacji spółdzielczych, które nie uiściły składki bądź składek na rzecz KRS za lata 2020-2022

W cenie 8 godzin dydaktycznych (45-min.) oraz materiały szkoleniowe.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ .doc) 

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

Cooperatives Europe oraz Międzynarodowy Związek Spółdzielczy zaapelowały o przekazywanie wsparcia finansowego dla COOP Ukraina na za pośrednictwem międzynarodowego konta walutowego. Wpłacone środki zostaną przeznaczone na odbudowę infrastruktury i zapobieganie katastrofie humanitarnej w spółdzielczej wspólnocie na Ukrainie.

Apel Cooperatives Europe z dn. 17 marca 2022 r.

Apel o darowizny dla COOP Ukraina

 

Drodzy członkowie, spółdzielcy,

 

Kierujemy do Was ten list, aby poinformować Was, że COOP Ukraina zwróciła się z apelem o bezpośrednie wsparcie finansowe na odbudowę swojego ruchu. Prosimy czytać dalej.

14 marca 2022 r.

 

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy przyłącza się do spółdzielców na całym świecie, wyrażając nasze zaniepokojenie wojną na Ukrainie i solidarność ze wszystkimi dotkniętymi tą sytuacją, bez względu na to, gdzie mieszkają.

 

Jak niedawno zauważyła organizacja Cooperatives Europe, ruch spółdzielczy charakteryzuje się „intensywną współpracą, wspólnym zrozumieniem i wzajemnym szacunkiem", a jednocześnie spółdzielczość opiera się na „stabilnej społeczności międzynarodowej, opartej na przepisach i zasadach, których nie należy podważać".

Krajowa Rada Spółdzielcza przekazuje opracowanie Ministerstwa Finansów w sprawie przedłużenia terminów sprawozdawczych za 2021 rok.

Link do opracowania Ministerstwa Finansów: https://www.gov.pl/web/finanse/przesuniecia-terminow...

Wymaga podkreślenia, że w odniesieniu do podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego rozporządzenie Ministra Finansów z 31 marca 2020 r. zmienione rozporządzeniem z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 561) zawiera przepis szczególny, który wyłącza przedłużenie niektórych terminów z ww. rozporządzenia, a więc także w odniesieniu do banków spółdzielczych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych.

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie on-line:

FUNKCJONOWANIE SPÓŁDZIELNI ORAZ JEJ ORGANÓW W DOBIE COVID-19

- POSIEDZENIA W FORMULE STACJONARNEJ ORAZ PODEJMOWANIE UCHWAŁ NA PIŚMIE LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW BEZPOŚREDNIEGO POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOSĆ PRZEZ RADY NADZORCZE, ZARZĄDY I WALNE ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI

- PRZYGOTOWANIE DO ORGANIZACJI WALNEGO ZGROMADZENIA (AKTUALNE LIMITY I OBOSTRZENIA COVID 19)

- ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 7 MARCA 2022 R. ZMIENIAJĄCYM ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OKREŚLENIA INNYCH TERMINÓW WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE EWIDENCJI ORAZ W ZAKRESIE SPORZĄDZENIA, ZATWIERDZENIA, UDOSTĘPNIENIA I PRZEKAZANIA DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU, JEDNOSTKI LUB ORGANU SPRAWOZDAŃ LUB INFORMACJI

Termin: 24 marca 2022 r., godz. 09:00-12:15

Typ szkolenia: on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting)

Ukraiński Minister Spraw Zagranicznych Dmytro Kuleba wystosował apel skierowany do przedsiębiorstw, w którym wezwał je do zaprzestania lub zawieszenia działalności z lub w Federacji Rosyjskiej i w związku z tym odmówienia finansowania przemocy, morderstw i zbrodni przeciwko ludzkości. List wraz z tłumaczeniem publikujemy poniżej.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK wraz z Kancelarią Prawną Łebek & Wspólnicy organizuje bezpłatne webinarium: Podstawy legalizacji pobytu i pracy w czasach agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę oraz pomoc dla obywateli Ukrainy, które odbędzie się 16 marca 2022 r. w godzinach 10:00 - 12:00.

Agenda:

 1. Wprowadzenie
 2. WIZY ORAZ RUCH BEZWIZOWY – podstawowe informacje w zakresie przekraczania granicy na podstawie wiz oraz ruchu bezwizowego.
 3. STATUS UCHODŹCY – czym jest status uchodźcy oraz dlaczego nie jest rekomendowane składanie takich wniosków wobec osób przekraczających polską granicę w dobie wojny.
 4. ZEZWOLENIE NA POBYT – podstawowe informacje w zakresie złożenia wniosku oraz procedur z tym związanych.
 5. POBYT I PRACA NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO WNIOSKU – podstawowe informacje w zakresie przywilejów, które posiada cudzoziemiec, który złożył wniosek o zezwolenie na pobyt.
 6. ZEZOWLENIE JEDNOLITE – krótka charakterystyka zezwolenia na pobyt i pracę.
 7. OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU PRACY CUDZOZIEMCOWI – podstawowe informacje w zakresie oświadczeń o powierzeniu pracy.
 8. UŁATWIENIA DLA OBYWALETLI UKRAINY – opis zmian w prawie spowodowanych obecną sytuacją w jakiej znaleźli się obywatele Ukrainy uciekający przed wojną m.in. na teren Polski.
 9. Podsumowanie

Jeśli spółdzielnia lub organizacja spółdzielcza chce zaangażować się w pomoc osobom przyjeżdżającym z Ukrainy, prosimy o zamieszczenie takiej informacji za pomocą formularza na stronie internetowej: pomagamukrainie.gov.pl - dzięki takiemu zgłoszeniu proces koordynacji działań pomocowych będzie ułatwiony, a wsparcie udzielane w sposób najbardziej efektywny.

Na stronie internetowej wystarczy wybrać "Chcę pomóc", a następnie wypełnić formularz skierowany dla firm, w którym zbierane są informacje o rodzaju pomocy, jaką podmiot może zapewnić.

 

 

Zapraszamy do zgłaszania prac do XVIII Edycji organizowanego przez Krajową Radę Spółdzielczą „Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości”. Prace obronione lub opublikowane po 15 maja 2021 r. można nadsyłać do 15 maja 2022 r.

Celem Konkursu jest promowanie ruchu spółdzielczego i spółdzielczych form działalności oraz zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych i akademickich badaniami nad spółdzielczością. Nagrody w ramach Konkursu są przyznawane w trzech kategoriach:

• za pracę badawczą, prowadzoną przez uczelnie wyższe w ramach projektów badawczych, programów naukowych itp.,

• za pracę doktorską lub habilitacyjną,

• za pracę magisterską, licencjacką, inżynierską lub dyplomową.

zapisz się do newslettera

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

   
 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. 22 835 12 60
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00.

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie