W 2017 r. Międzynarodowy Związek Spółdzielczy podjął inicjatywę nominowania Spółdzielczych Ambasadorów Zrównoważonego Rozwoju. Taki zaszczytny tytuł może otrzymać każda organizacja członkowska, która poświęci kwotę przynajmniej 25 tys. Euro na promowanie „Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030” – ogłoszonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne tej organizacji w 2015 roku stanowiących swoisty program wyeliminowania ubóstwa, poprawy jakości życia ludzi i lepszej ochrony środowiska na Ziemi w ciągu nadchodzącego piętnastolecia – i zarazem sama, na podstawie swoich osiągnięć, stanowić będzie przykład dobrych praktyk w takich działaniach jak zrównoważona produkcja i dystrybucja żywności, przestrzeganie równouprawnienia płci czy zapewnienie godnej pracy.

 

Posłanie Międzynarodowego Związku Spółdzielczego
95. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości
23. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości ONZ
1 lipca 2017 roku

Dzięki spółdzielniom nikt nie jest wykluczony


W czasach, gdy na całym świecie narastają nierówności dochodów, dobrze jest pamiętać, że istnieją rozwiązania wobec tych nierówności. Wśród tych rozwiązań jednym z najważniejszych jest model spółdzielczy. Jego uznana na szczeblu międzynarodowym definicja, jego zasady i wartości wyróżniają go spośród wszystkich innych form przedsiębiorstw. Te zasady stanowią, że członkostwo w spółdzielni jest otwarte bez jakiejkolwiek dyskryminacji w stosunku do ludzi, którzy akceptują warunki członkostwa.

 

Posłanie Międzynarodowego Związku Spółdzielczego
93. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości Międzynarodowego Związku Spółdzielczego
21. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości Organizacji Narodów Zjednoczonych
4 lipca 2015 r.


Wybierając spółdzielnię wybierasz równość

 

Równość jest podstawową wartością, która zapewnia wszystkim ludziom możliwość korzystania z rozwoju ekonomicznego i społecznego. Żyjemy jednak w świecie, który pozostaje pełen nierówności – według najnowszych danych 0,7% ludności świata posiada 44% całego jego bogactwa, podczas gdy 70% posiada zaledwie 3%. Wciąż wszędzie na Ziemi są osoby dyskryminowane między innymi ze względu na swoją płeć, wiek, religię bądź pozycję społeczno-ekonomiczną.

 

Posłanie Międzynarodowego Związku Spółdzielczego
91. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości Międzynarodowego Związku Spółdzielczego
19. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości Organizacji Narodów Zjednoczonych
lipiec 2013 r.

Spółdzielnia - silne przedsiębiorstwo na czasy kryzysu

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości obchodzony jest pod hasłem Spółdzielnia - silne przedsiębiorstwo na czasy kryzysu. Skłania nas ono do refleksji nad tym, jak radzą sobie różnorodne formy przedsiębiorstw w obecnej sytuacji ekonomicznej na świecie. Modele przedsiębiorstw opartych na własności swoich inwestorów cierpią dziś z powodu braku trwałości i równowagi w środowisku ekonomicznym i społecznym. Tymczasem model spółdzielczy wielokrotnie wykazał swoją przewagę w czasie kryzysu. Ostatni kryzys finansowy był doskonałym przykładem zagrożeń, wynikających z przedkładania doraźnego zysku nad możliwość rozwoju w długim okresie. Światowe kryzysy, wobec których stawaliśmy, są pochodnymi modelu biznesu, który przywiązuje większą wagę do korzyści finansowych, niż do ludzkich potrzeb; modelu, który dąży do prywatyzacji zysków przy uspołecznianiu strat. Liczne dowody wskazują, że różnorodność modeli własności umacnia stabilność sektora finansowego.

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie