Wielkimi krokami zbliża się jubileusz 100-lecia Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), która powstała tuż po I wojnie światowej w 1919 roku, jako jedna z agend Ligi Narodów. Przeżyła jednak tę ostatnią, stając się po II wojnie jedną z najważniejszych wyspecjalizowanych organizacji systemu ONZ. W MOP reprezentowane są w równowadze trzy strony: pracownicy (związki zawodowe), pracodawcy i rządy ze wszystkich państw członkowskich ONZ, a jej misją jest wypracowywanie standardów pracy, zatrudnienia, ochrony i opieki społecznej oraz dialogu społecznego na całym świecie, a szerzej działania na rzecz sprawiedliwości społecznej i pokoju.Cele te są bardzo bliskie celom spółdzielczości – i dlatego od samego początku swego istnienia MOP była szczególnie zainteresowana ruchem spółdzielczym i miała z nim ścisłe związki.

Dość powiedzieć, że pierwszy Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy (pełniącego funkcję stałego sekretariatu MOP) Albert Thomas był wybitnym działaczem spółdzielczości francuskiej i Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. Z jego właśnie inicjatywy powstała w ramach biura Służba Spółdzielcza (obecnie Jednostka ds. Spółdzielczości) o zadaniach promowania spółdzielczej formy gospodarowania, prowadzenia statystyk spółdzielczych i innych badań nad spółdzielczością, organizacji szkoleń itp. Doroczne zgromadzenia ogólne MOP określane jako Międzynarodowe Konferencje Pracy kilkukrotnie podejmowały problematykę spółdzielczą, uchwalając odpowiednie zalecenia, z których dotąd obowiązuje Zalecenie nr 193 dotyczące promowania spółdzielni z 2002 roku (w pracach nad jego ostatecznym sformułowaniem ważną rolę odegrali przedstawiciele KRS).  W ramach obchodów 100-lecia MOP przewiduje się zorganizowanie wielu wydarzeń, w tym konferencji naukowych dla socjologów, przedstawicieli nauk politycznych, prawników, ekonomistów czy antropologów, którzy ocenią dotychczasowe osiągnięcia MOP i będą dyskutować o jej wpływie na obecne życie społeczno-gospodarcze i o jej przyszłości. Z pewnością będą wówczas poruszane wątki spółdzielcze. W obchody zamierza też aktywnie włączyć się Międzynarodowy Związek Spółdzielczy.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie