Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej w dniu 22 marca 2018 r. Uchwałą nr 9/2018 zatwierdziło strukturę organizacyjną Biura Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej.

Biuro Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej jest tworzone dla zapewnienia wykonania zadań statutowych i decyzji Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej. Jego pracą kieruje Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej przy pomocy Dyrektora Biura. W razie jego nieobecności obowiązki te wykonuje wyznaczony przez Prezesa zastępca.

W Biurze Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej występują następujące komórki organizacyjne:

- Redakcja Monitora Spółdzielczego

- Redakcja magazynu "Tęcza Polska"

- Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce

- Biblioteka

- Archiwum

 

 

zapisz się do newslettera

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

   
 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00.

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie