Najwyższym organem samorządu spółdzielczego jest Kongres Spółdzielczości. Kongres - zgodnie z art. 258 ustawy Prawo spółdzielcze - zwoływany jest raz na 4 lata dla oceny stanu spółdzielczości w Polsce i możliwości jej rozwoju. Uchwala statut i zasady finansowania działalności Krajowej Rady Spółdzielczej, dokonuje wyboru członków Zgromadzenia Ogólnego.


Data VII Kongresu Spółdzielczości: 7-8 grudnia 2023 r.


 

Informacja dla spółdzielni o wyborze przedstawiciela na zjazd przedkongresowy

 

 

Pismo do pobrania w formacie .pdf

 

 

Uchwały dotyczące VII Kongresu Spółdzielczości

 

Uchwała nr 36/2022 ZO KRS z dnia 15.12.2022 r. w sprawie zmiany terminu zwołania VII Kongresu Spółdzielczości - uchylająca uchwałę nr 16/2022 ZO KRS z dnia 01.07.2022 r. i zmieniająca uchwałę nr 17/2019 ZO KRS z dnia 18.12.2019 r.

 

Uchwała nr 16/2022 ZO KRS z dnia 01.07.2022 r. w sprawie zmiany terminu zwołania VII Kongresu Spółdzielczości - zmieniająca uchwałę nr 23/2021 ZO KRS z dnia 23.06.2021 r. - uchylona uchwałą nr 36/2022 r. ZO KRS z dnia 15.12.2022 r.

Uchwała nr 23/2021 ZO KRS z dnia 23.06.2021 r. w sprawie zmiany terminu zwołania VII Kongresu Spółdzielczości - zmieniająca uchwałę nr 17/2019 ZO KRS z dnia 18.12.2019 r. - uchylona uchwałą nr 16/2022 r. ZO KRS z dnia 01.07.2022 r.

Uchwała nr 12/2020 ZO KRS z dnia 07.07.2020 r. w sprawie zmiany terminu zwołania VII Kongresu Spółdzielczości - uchylona uchwałą nr 23/2021 ZO KRS z dnia 23.06.2021 r.

 

Uchwała nr 17/2019 ZO KRS z dnia 18.12.2019 r. w sprawie zwołania VII Kongresu Spółdzielczości

Załącznik - Wzór uchwały walnego zgromadzenia / rady nadzorczej w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na zjazd przedkongresowy - obowiązujący; Udzielone zgodnie z niniejszym wzorem pełnomocnictwo obowiązuje do czasu jego odwołania uchwałą walnego zgromadzenia / rady nadzorczej spółdzielni.

 

 

zapisz się do newslettera

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

   
 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00.

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie