Podczas Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, jakie obradowało w październiku tego roku w stolicy Rwandy Kigali, dyskutowano między innymi o zmianach w statucie organizacji. Postanowiono uwzględnić od dawna postulowaną przez wielu członków możliwość udziału w posiedzeniach organów MZS i w głosowaniach „na odległość”.

Do tej pory wymagana była osobista obecność przedstawicieli organizacji członkowskich względnie ich reprezentowanie przez obecnych na sali delegatów innych organizacji, którym można było przekazać specjalne pełnomocnictwa. Procedura taka jest jednak dość skomplikowana, tym bardziej, że poszczególne organizacje posiadać mogą więcej niż jeden głos, a jeden delegat dysponować może tylko ograniczoną łączną liczbą głosów (swoich i organizacji, które przekazały mu pełnomocnictwa). Biorąc pod uwagę bardzo wysokie dla wielu członków koszty uczestnictwa w Zgromadzeniach Ogólnych – opłaty konferencyjne, koszty przelotu czy pobytu na miejscu, zwłaszcza w przypadku posiedzeń odbywających się, jak to ostatnie, w odległych miejscach na świecie – prowadziło to do słabej reprezentatywności Zgromadzeń, a nawet trudności w uzyskaniu quorum. Dlatego też, po dyskusji w Kigali, do statutu MZS postanowiono wprowadzić dwie poprawki.

Pierwsza umożliwia udział w Zgromadzeniach za pośrednictwem uznanych przez Radę MZS „technicznych środków łączności” i podkreśla, że uczestniczący w ten sposób „na odległość” traktowani są na równi z obecnymi fizycznie i reprezentowanymi przez pełnomocników. Przed każdym posiedzeniem Rada zadecyduje o dopuszczeniu takiej możliwości i określi jej warunki techniczne.

Druga poprawka odnosi się do terminu odbywania Zgromadzeń Ogólnych – do tej pory organizowano je tradycyjnie na jesieni, co komplikowało np. sprawy budżetu na dany rok, który przyjmowany był, gdy ten rok się już kończył. Poprawka – zgodna zresztą z prawem belgijskim, na podstawie którego zarejestrowany jest Międzynarodowy Związek Spółdzielczy jako „stowarzyszenie międzynarodowe bez celu zysku”, nakazuje przeprowadzanie Zgromadzeń pomiędzy 1 kwietnia a 30 czerwca każdego roku. Prawo belgijskie wymaga jednak, by wszelkie zmiany w statucie dokonywane były w obecności belgijskiego notariusza. Dlatego konieczne było zwołanie dodatkowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Brukseli, które odbędzie się w dniu 16 grudnia w jednym z tamtejszych biur notarialnych. W tym przypadku nie będzie konieczna obecność wszystkich członków – wystarczą pełnomocnictwa udzielone Dyrektorowi Generalnemu MZS Bruno Roelantsowi.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie