Z żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 25 stycznia 2022 roku po długiej chorobie zmarł Krzysztof Kokoszkiewicz, Członek Prezydium Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej i długoletni Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

Był niekwestionowanym autorytetem w zakresie działalności gospodarczej spółdzielczości rolniczej i ich otoczenia prawnego, a także współtwórcą systemu organizacyjnego spółdzielczości polskiej po 1990 roku. Przez większość swojego życia zawodowego służył swoją wiedzą spółdzielniom zrzeszonym w Krajowym Związku Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych – początkowo jako jego współorganizator i główny specjalista, następnie – Dyrektor Biura i Wiceprezes Zarządu, a w latach 2004-2014 oraz 2020-2021 Prezes Zarządu. Był także wieloletnim Wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego KRS, pełniąc tę funkcję od 1999 roku.

Zmarł Krzysztof Przychodzeń (1954-2022) - prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” w Warszawie. Związany ze spółdzielczością przez ponad 30 lat życia zawodowego, w tym prawie 14 lat ze SM „Międzynarodowa”.

Od 2008 roku pełnił w niej funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych, a od 2017 roku, aż do śmierci - Prezesa Zarządu. Wcześniej pracował na następujących stanowiskach w spółdzielczości mieszkaniowej:

Krajowa Rada Spółdzielcza realizując zadania statutowe zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu on-line, którego celem jest aktualizacja wiedzy z zakresu spółdzielczości. Szkolenie, w wymiarze 15 godzin, odbędzie się w dniach 21-22 lutego 2022 r. i organizowane jest w ramach akredytacji (zwolnione z podatku VAT).

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM (.doc) - pobierz

Do udziału w szkoleniu zapraszamy lustratorów i przedstawicieli organów samorządowych związków rewizyjnych i spółdzielni. Szkolenie spełnia wymogi szkolenia uzupełniającego dla lustratorów.

Koszt szkolenia wynosi 900 zł i obejmuje materiały dydaktyczne.

Zgłoszenia przyjmuje Zespół Lustracji i Doradztwa KRS – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DRUK ZGŁOSZENIA (.doc) - pobierz

Należność za udział w szkoleniu prosimy przekazać na rachunek bankowy nr 64 1240 6247 1111 0000 4977 9727 do dnia 15 lutego 2022 r. z dopiskiem (szkolenie 21-22 lutego 2022 r.).

Dodatkowe informacje nt. szkolenia udzielane są pod nr 22 827 43 22 lub 22 59 64 524.

Resort Rolnictwa prosi o pomoc w opracowaniu listy niezbędnych do wprowadzenia zmian w obowiązujących procedurach lub prawie, które pozwolą na zmniejszenie wymagań biurokratycznych i ułatwienie zakładania lub prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności związanej z rolnictwem, uwolnienie wiejskiej działalności gospodarczej.

Link do informacji MRiRW i ankiety  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/radykalne-uproszczenia-dla-rolnikow

Propozycje zmian można składać za pomocą dołączonego do informacji formularza ankiety.

Postulaty dot. zmniejszenia wymagań i uproszczenia biurokracji Były wielokrotnie zgłaszane w stanowiskach Krajowej Rady Spółdzielczej (w szczególności w ramach konsultacji proj. Planu Strategicznego WPR 2023-2027 oraz poszczególnych proj. nowelizacji ustaw i rozporządzeń).

Krajowa Rada Spółdzielcza zwróciła się również do Krajowych Związków Rewizyjnych Spółdzielni Rolniczych i Wiejskich o zgłoszenie potrzebnych zmian również do KRS do dnia 15 lutego br. 

Pismo KRS do Związków - przejdź do PDF

Kongres Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w Seulu był okazją do zaprezentowania dziesiątej już edycji „Światowego Monitora Spółdzielczego” – rankingu 300 największych spółdzielni na świecie opracowywanego dorocznie wspólnie przez MZS i EURICSE (Europejski Instytut Badawczy Gospodarki Spółdzielczej i Społecznej w Trydencie), opartego o dane za 2019 rok zebrane z ogólnodostępnych i prywatnych statystyk i rankingów, zgłaszane przez poszczególne organizacje spółdzielcze i z innych badań.

Wśród tych 300 największych było 159 spółdzielni europejskich, 95 z obu Ameryk i 46 z regionu Azji i Oceanu Spokojnego; z regionu afrykańskiego, podobnie jak we wcześniejszych Monitorach, nie było żadnej. 34,0% stanowią pośród nich spółdzielnie ubezpieczeniowe (łącznie z towarzystwami ubezpieczeń wzajemnych), 32,7% rolno-żywnościowe i rybackie, 18,3% handlowe (spożywców, handlu detalicznego i hurtowego), 9,3% banki spółdzielcze i spółdzielnie usług finansowych, 3,3% spółdzielnie pracy (usług komunalnych i przemysłowe), 1,7% spółdzielnie edukacyjne, zdrowia i opiekuńcze oraz 0,7% inne, w tym mieszkaniowe. Łączne obroty wszystkich tych spółdzielni wyniosły nieco więcej niż w poprzednim roku – 2.180,01miliarda dolarów USA (wobec 2.145,79 mld w 2017 r.). Nieco się też zmienił ranking w ciągu tych 12 miesięcy, choć pierwsze miejsce pozostało niezagrożone. Czołówka wygląda obecnie następująco:

Jubileuszowy Kongres Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, poświęcony przedyskutowaniu sposobów pogłębiania tożsamości spółdzielczej, planowany pierwotnie na 2020 rok, odwołany wówczas z powodu pandemii COVID-19, odbył się ostatecznie na przełomie listopada i grudnia 2021 roku w formie hybrydowej i nie bez wielu ograniczeń i kłopotów wywołanych trwającymi wciąż zagrożeniami koronawirusem. Większość uczestników, a było ich łącznie 1500, nawet spośród tych, którzy zdążyli przybyć do Seulu, mogła wziąć udział w obradach jedynie w sposób zdalny, wielu też po powrocie do swych krajów musiało poddać się kwarantannie. Z tych względów sesja podsumowująca Kongres przeprowadzona została wirtualnie dopiero w dniu 29 grudnia 2021 roku. Sprawozdanie z niej zamieścił na swoich stronach internetowych Międzynarodowy Związek Spółdzielczy. Oto niektóre z najbardziej interesujących wypowiedzi podczas sesji.

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie on-line:

Sprawozdanie finansowe za 2021 r. i zmiany w podatkach od 01.01.2022 r.

Termin: 19 stycznia 2022 r., godz. 09:15 – 15:15

Typ szkolenia: on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting)

Ceny: 

 • 369 zł brutto/os.(300 zł netto + VAT) dla organizacji spółdzielczych, które uiściły składki na rzecz KRS za lata 2019-2021
 • 553,5 zł brutto/os.(450 zł netto + VAT) dla podmiotów niebędących organizacjami spółdzielczymi oraz dla organizacji spółdzielczych, które nie uiściły składki bądź składek na rzecz KRS za lata 2019-2021

W cenie 8 godzin dydaktycznych (45-min.) oraz materiały szkoleniowe.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ .doc) 

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

Komisja Europejska rozpoczęła otwarte konsultacje społeczne odnośnie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Konsultacje dotyczą zmian w zakresie:

 • Znakowania wartością odżywczą z przodu opakowania (tzw. FOPNL – Front of Pack Nutrition labelling) oraz profili żywieniowe,
 • Znakowania krajem/miejscem pochodzenia,
 • Oznaczania daty minimalnej trwałości/przydatności do spożycia,
 • Znakowania napojów alkoholowych (wykaz składników i wartość odżywcza).

Na zakończenie 2021 roku prezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczego Ariel Guarco opublikował swoje tradycyjne posłanie noworoczne do spółdzielców na świecie.

Drodzy przyjaciele spółdzielcy,

 

Zbliżamy się do końca tego skomplikowanego roku, w którym pandemia nadal wpływała na nasze życie i działalność naszych przedsiębiorstw.

 

Nierówna dystrybucja szczepionek dotyka wiele krajów i pozwala wirusowi umacniać się i pozostawać globalnym zagrożeniem. Ma to wpływ na nasze zdrowie i nasze gospodarki w związku z problemami, z jakimi boryka się wiele rodzin, aby uzyskać dochód, a także trudnościami w zdobywaniu artykułów dla naszych gospodarstw domowych i przerwanymi łańcuchami dostaw.

 

W dniach 14 i 15 grudnia br. obradowała (w większości stacjonarnie) Rada Cooperatives Europe. Dwudniowe spotkanie z udziałem prezesa Zarządu KRS M. Grodzkiego odbyło się w Kopenhadze, dokąd zaprosiła Radę nowo wybrana Prezydent Susanne Westhausen, sama rodem z Danii.

Posiedzenie było też więc okazją do zapoznania się członków Rady z niektórymi branżami duńskiej spółdzielczości – macierzystą organizacją pani Prezydent Kooperationen, zrzeszającą spółdzielnie pracy i przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, a obchodzącą w tym roku swoje 100-lecie (w jej siedzibie obradowano pierwszego dnia) oraz z goszczącym spotkanie nazajutrz Arbejdernes Landsbank, jednym z największych duńskich banków o spółdzielczych korzeniach, choć obecnie mającym status spółki z o.o., gdyż duńskie prawo nie przewiduje możliwości funkcjonowania banków w postaci spółdzielni.

Krajowa Rada Spółdzielcza przekazała Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu Norbertowi Kaczmarczykowi, który wziął udział w zdalnym posiedzeniu Komisji Spółdzielczości Rolniczej Zgromadzenia Ogólnego KRS w dniu 6 grudnia br., wnioski wraz z propozycją rozwiązań dla poprawy warunków do rozwoju spółdzielczości rolniczej i wiejskiej w Polsce.

Wnioski i propozycje rozwiązań dotyczyły głównie:

 • poszerzenia uwzględnienia spółdzielni i ich związków w projektowanym wsparciu w ramach Planu Strategicznego WPR 2023-2027 dla Polski,
 • zmniejszenia wymogów i obciążeń biurokratycznych przy uzyskiwaniu statusu uznanej organizacji producentów lub zrzeszenia uznanych OP - preferowanych we wsparciu przez Komisję Europejską - przez spółdzielnie i ich związki oraz zastosowania dla spółdzielni działających co najmniej 5 lat prostego wniosku o uznanie,
 • uzupełnienie zapisów Planu Strategicznego WPR 2023-2027 dla Polski o wsparcie sektorowe w kluczowych dla Polski sektorach rolnych i przetwórstwa rolnego, w szczególności: mleko i przetwory mleczne, wieprzowina, wołowina i cielęcina, zboża, nasiona roślin oleistych, drób (obecnie w projekcie PS WPR w/w wsparcie zaplanowano wyłącznie dla sektora owoców i warzyw oraz pszczelarstwa),
 • braku uznania rolniczych spółdzielni produkcyjnych za wielorodzinne gospodarstwa rolne,
 • projektowanych warunków udzielania dopłat bezpośrednich, poziomu dotacji inwestycji wspólnotowych podmiotów w szczególności spółdzielni oraz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach PS WPR,
 • narastającego problemu powstających firm celem eksportu tzw. „mleka przerzutowego”.

Na przełomie listopada i grudnia tego roku w Seulu odbył się długo wyczekiwany Światowy Kongres Spółdzielczy organizowany przez MZS. Planowany był na rok 2020, lecz z powodu pandemii COVID-19 został przesunięty na obecny rok, jednak i teraz, w sytuacji wciąż dalekiej od normalności, wielu uczestników zrezygnowało z przyjazdu do stolicy Korei i uczestniczyło w spotkaniach w sposób zdalny. Tak uczynili też przedstawiciele KRS. Prezes dr inż. Mieczysław Grodzki wziął udział w kilku posiedzeniach towarzyszących Kongresowi: Seminarium i Zgromadzeniu Ogólnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych ICBA oraz Konferencji i Zgromadzeniu Ogólnym Międzynarodowej Organizacji Spółdzielczości Rolniczej ICAO. W obydwu jest członkiem organów kierowniczych – Rady ICBA oraz Komitetu Wykonawczego ICAO. Ze względu na różne strefy czasowe, spotkania, odbywające się fizycznie w Korei w środkowej części dnia, w Polsce rozpoczynały się o godzinie piątej rano; w jeszcze gorszej sytuacji byli uczestnicy z Ameryki Południowej, dla których była to pierwsza w nocy!

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie on-line:

Sprawozdanie finansowe za 2021 r. i zmiany w podatkach od 01.01.2022 r.

Termin: 16 grudnia 2021 r., godz. 09:15 – 15:15

Typ szkolenia: on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting)

Ceny: 

 • 369 zł brutto/os.(300 zł netto + VAT) dla organizacji spółdzielczych, które uiściły składki na rzecz KRS za lata 2019-2021
 • 553,5 zł brutto/os.(450 zł netto + VAT) dla podmiotów niebędących organizacjami spółdzielczymi oraz dla organizacji spółdzielczych, które nie uiściły składki bądź składek na rzecz KRS za lata 2019-2021

W cenie 8 godzin dydaktycznych (45-min.) oraz materiały szkoleniowe.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ .doc) 

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

Po konsultacjach z Krajowymi Związkami Spółdzielni Rolniczych i Wiejskich KRS przekazała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi do projektu zmiany rozporządzenia dotyczącego warunków udzielania pomocy w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” PROW 2014-2020.

Projekt rozporządzenia zawiera wiele wymogów wprowadzających nadmierne utrudnienia zarówno przy ubieganiu się przez spółdzielnie o uznanie ich za organizacje producentów, uczestniczenia spółdzielni jako członka organizacji, jak i przy tworzeniu nowej organizacji bez żadnych zasobów infrastruktury skupowej lub przetwórczej, maszyn i urządzeń oraz zaplecza kadrowego. Tak postawione warunki przeczą idei uzyskiwania statusu uznanej organizacji producentów tj. połączenia możliwości produkcyjnych członków organizacji z innymi w/w zasobami, celem optymalnego wykorzystania potencjału w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich.

W dniu 5 listopada br. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie odbyła się długo oczekiwana konferencja naukowa pod hasłem: Setna rocznica uchwalenia ustawy z 29 października 1920 r. o spółdzielniach - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość prawa spółdzielczego. Wydarzenie zorganizowała Krajowa Rada Spółdzielcza wraz z KUL.

Przygotowywana od 2019 r. konferencja nie mogła odbyć się w planowanym terminie w początku 2020 r. gdyż pandemia COVID-19 i związane z nią ograniczenia sanitarne uniemożliwiły jej organizację. Również i teraz, zamiast planowanego uroczystego spotkania specjalistów w dziedzinie prawa spółdzielczego, wieńczącego obchody 100-lecia uchwalenia pierwszej w Polsce ustawy o spółdzielniach i włączającej się w Narodowy Jubileusz 100-lecia Niepodległości Polski - spotkania, nad którym Honorowy Patronat objął Pan Prezydent RP Andrzej Duda - odbyła się konferencja w formule hybrydowej. Większość prelegentów zaprezentowała swoje wystąpienia za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Mimo tych ograniczeń, w siedzibie lubelskiego Centrum Transferu Wiedzy KUL zebrali się organizatorzy oraz goście. Towarzyszyło im liczne grono odbiorców online - ponad 150 osób oglądało transmisję bezpośrednio w Internecie. 

TEMAT: SYGNALIŚCI – CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH – DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE – PODPISY ELEKTRONICZE W DZIAŁALNOSCI SPÓŁDZIELNI

Termin: 6 grudnia 2021 r., godz. 0900 – 1215 

Typ szkolenia: on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting)

Cena: 369 zł brutto/os. (300 zł netto + VAT)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ .doc) 

Szkolenie poprowadzi radca prawny dr Piotr Pałka. (Informacja o prowadzącym poniżej.)

Zapraszamy członków spółdzielni uczniowskich do udziału w konkursach organizowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą przy współudziale Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. Uwzględniając warunki i możliwości działania spółdzielni uczniowskich w roku szkolnym 2021/2022 przygotowaliśmy dwa konkursy dające możliwość popularyzowania idei spółdzielczości uczniowskiej w różnych formach wyrazu.

 

Zapraszamy do udziału w: 

 1. Ogólnopolskim konkursie plastycznym „SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA W OKNIE SZKOŁY – termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2021 r.

 2. Ogólnopolskim konkursie na fotoreportaż dla spółdzielni uczniowskich „NASZA SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022" – termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2022 roku.

Szczegółowe informacje zamieszczone są w załączonych regulaminach.

KRS przekazała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi w ramach dwóch etapów konsultacji projektu PS WPR, jak również po spotkaniu uzgodnieniowym organizowanym przez Ministerstwo w dniu 06.10.br. dotyczącym wsparcia sektorowego oraz wsparcia tworzenia i rozwoju organizacji producentów i grup producentów rolnych w ramach PS WPR 2023-2027. Przekazując stanowiska KRS dokonała konsultacji z Krajowymi Związkami Spółdzielni Rolniczych i Wiejskich.

Opracowywany Plan Strategiczny WPR będzie kluczowym dokumentem dla rozwoju rolnictwa. Analizując jego treść stwierdzamy, że w zbyt małym stopniu zawiera on rozwiązania dla wspólnego działania rolników na rynku - co jest kluczowe dla poprawy dochodów z działalności rolniczej - oraz wspólnego funkcjonowania mieszkańców wsi. Propozycje rozwiązań w tym zakresie KRS przekazała do MRiRW. W krajach Zachodniej Europy funkcje te realizują gównie spółdzielnie rolnicze mające obecnie najczęściej status organizacji producentów, a także ich zrzeszenia - zgodnie z art. 152 i dalsze Rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013, oraz rolnicze spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu, spółdzielnie wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych, spółdzielnie zaopatrzeniowe i usługowe dla mieszkańców wsi, spółdzielnie energetyczne, itp.

Zakończona została XVII edycja konkursu KRS na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości. Konkurs organizowany jest od 2005 r. i ma na celu promowanie ruchu spółdzielczego i spółdzielczych form działalności oraz zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych i akademickich badaniami nad spółdzielczością.

Tematyka Konkursu obejmuje zarówno zagadnienia ogólnospółdzielcze, jak i specjalistyczne z zakresu 15 branż spółdzielczych oraz podejście od strony wielu dyscyplin naukowych, pod warunkiem, że dotyczy spółdzielczości lub spółdzielni. Nagradzane prace przedstawiają walory edukacyjne w zakresie krzewienia spółdzielczości i idei spółdzielczej oraz prezentują współpracę między praktyką spółdzielczą a nauką.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK",  Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz KUKE zapraszają na bezpłatne webinarium: Finansowanie oraz wsparcie przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej, które odbędzie się 15 listopada br. o godzinie 10:00.
 
Agenda webinarium:
BGK
Finansowanie przedsiębiorstw przez Bank Gospodarstwa Krajowego
Jak BGK finansuje potrzeby inwestycyjne przedsiębiorstw? - Ewa Nowak-Iskra, Dyrektor Regionu Dolnośląskiego
Wsparcie przedsiębiorstw w ekspansji zagranicznej – Joanna Wierzbowska, Ekspert ds. sprzedaży finansowania handlu

KUKE

Narzędzia wsparcie inwestycji oraz eksportu w ofercie KUKE S.A. – nowe rozwiązania
Prezentacja będzie przedstawiać przekrojowo rozwiązania KUKE S.A. wspierające inwestycje oraz eksport, ze szczególnym uwzględnieniem nowych rozwiązań, zwłaszcza gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji płatniczych dla banków udzielających kredytów przeznaczonych na finansowanie inwestycji krajowych generujących eksport.

zapisz się do newslettera

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

   
 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. 22 835 12 60
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00.

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie