W najbliższych tygodniach mają ruszyć szczepienia w zakładach pracy. Pracodawcy widzą wiele szans w zaszczepieniu pracowników, ale mają też wiele wątpliwości. W związku z tym Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z kancelarią PCS Paruch Chruściel Schiffter| Littler Global organizuje bezpłatne webinarium: Szczepienia w zakładach pracy – o czym należy pamiętać, które odbędzie się 19 kwietnia 2021 r. od 13:00 do 15:00.

Podczas webinaru prowadzący wyjaśnią:

 • czy można różnicować warunki zatrudnienia pracowników zaszczepionych i pozostałych?
 • czy i jak można pracowników skłaniać do szczepień? Czy można premiować zaszczepionych?
 • jak przetwarzać dane dot. zaszczepienia i do jakich potrzeb można je wykorzystywać?

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie on-line pt.: „PRZYGOTOWANIE SPÓŁDZIELNI WSZYSTKICH BRANŻ DO WALNEGO ZGROMADZENIA - ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI - ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH W DOBIE COVID-19", które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2021 r. w godzinach 09:00 - 12:15 (przerwa od 10:30 do 10:45).

Zakres szkolenia obejmuje również ostatnie zmiany w przepisach prawa dot. terminów na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych przez Spółdzielnie wszystkich branż.

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 369 zł brutto/os. (300 zł netto + VAT) i obejmuje: 4 godziny dydaktyczne (45-min.) i materiały dydaktyczne. Podczas szkolenia można zadawać prowadzącemu pytania poprzez czat. Dodatkowo do 19 kwietnia br. Uczestnicy mogą przesyłać pytania związane z tematem szkolenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiedzi na te pytania prowadzący udzieli w trakcie szkolenia.

Stowarzyszenie IE-NO-HIKARI (organizacja spółdzielni rolniczych) z Japonii ogłasza 29. Doroczny Światowy Konkurs Rysunków Dziecięcych. W dotychczasowych edycjach konkursu polscy uczestnicy wielokrotnie zdobywali laury – wyróżnienia, a nawet brązowe, srebrne i złote nagrody. Do udziału w konkursie zaproszeni są młodzi artyści w wieku od 6 do 15 lat. Nie ma ustalonego tematu prac - uczestnicy mają pełną dowolność w wyrażaniu siebie.

Przypominamy, że trwa nabór prac do XVII Edycji „Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości”. Prace obronione lub opublikowane po 15 maja 2020 r. można nadsyłać do Krajowej Rady Spółdzielczej (organizatora konkursu) w terminie do 15 maja 2021 r. 

Celem Konkursu jest promowanie ruchu spółdzielczego i spółdzielczych form działalności oraz zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych i akademickich badaniami nad spółdzielczością.

Z żalem informujemy, że w dniu 5 kwietnia 2021 r., w wieku 65 lat, odszedł od nas Janusz Bogdan Czaplejewicz – prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, długoletni działacz spółdzielczy, biegły rewident i lustrator.

Urodził się w 13 lipca 1955 roku w Suwałkach i niemal całe życie zawodowe związany był z Podlasiem i z branżą spółdzielczości gminnej. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi, a następnie Policealne Studium Spółdzielcze Centrali Rolniczej Spółdzielni w Ełku – szkołę, która od końca lat 60. kształciła ekonomistów działających m.in. na rzecz spółdzielczości wiejskiej. W 1999 r. ukończył Warszawską Wyższą Szkołę Ekonomiczną na kierunku Zarządzanie i Marketing ze specjalnością podatki i rachunkowość.

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem objęci są mieszkańcy Polski (zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy) oraz stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą. Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego.

Formularz spisowy dostępny jest na stronie GUS spis.gov.pl 

Ważnym organem doradczym Komisji Europejskiej są tzw. Grupy Eksperckie powoływane przez Komisję lub jej działy w celu służenia im radami i wiedzą w konkretnych dziedzinach, a złożone z członków wywodzących się z sektora publicznego lub prywatnego. Jedną z takich grup szczególnie ważną dla europejskiej spółdzielczości jest grupa zwana GECES, zajmująca się sprawami ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w której skład wchodzą przedstawiciele Cooperatives Europe i innych organizacji spółdzielczych.

Swoje ostatnie posiedzenie grupa GECES odbyła w dniu 23 marca 2021 r., aby przedyskutować dwa punkty związane z nowym europejskim Planem Działania na rzecz Ekonomii Społecznej, a w szczególności sprawy warunków pracy i stosunków międzynarodowych.

Od kilkunastu już lat spółdzielczość zaznacza swoją obecność na spotkaniach przywódców najwyżej rozwiniętych państw świata zwanych G20. W związku ze zbliżającym się taki spotkaniem w październiku tego roku w Rzymie, Międzynarodowy Związek Spółdzielczy powołał Grupę Roboczą „MZS G20”, której zadaniem będzie przedyskutowanie i opracowanie zaleceń politycznych, przekazanych następnie przywódcom G20 do rozważenia, przyjęcia i wdrożenia.

Grupa będzie pracować w ramach stałych grup zadaniowych B20 i C20 łączących przedstawicieli biznesu i społeczeństw obywatelskich państw G20. Wspomagać ją będzie Włoski Sojusz Spółdzielczy.

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie on-line pt.: „Funkcjonowanie organów spółdzielni w dobie aktualnego reżimu sanitarnego COVID-19", które odbędzie się w dniu 30 marca 2021 r. w godzinach 09:00 - 12:15 (przerwa od 10:30 do 10:45).

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

18 marca br. zaproszenie do „Domu pod Orłami” przyjął poseł Michał Urbaniak, przedstawiciel Koła Poselskiego „Konfederacja”. Przypomnijmy, że reprezentował on posłów „Konfederacji” w ubiegłorocznej debacie nad przyjęciem uchwały w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy uchwalenia pierwszej w Polsce ustawy o spółdzielniach. To on zauważył wówczas, że spółdzielczość to idea, która jest w stanie zjednoczyć nawet zwalczające się na co dzień frakcje parlamentarne. Poprawa warunków funkcjonowania spółdzielni socjalnych w niewielkich ośrodkach miejskich i na wsiach była jednym z postulatów wyborczych Michała Urbaniaka, który sam definiuje się jako przedsiębiorca (zanim rozpoczął pracę w Sejmie prowadził firmę zajmującą się doradztwem techniczno-informatycznym) i ceni spółdzielczość jako formę wspólnej obrony przed biedą. Zadeklarował również poparcie „Konfederacji” dla zgłoszonego niedawno przez Lewicę projektu ustawy o spółdzielniach uczniowskich. Podczas spotkania z prezesem Zarządu, dr. inż. Mieczysławem Grodzkim i przewodniczącym ZO KRS, dr. Jerzym Jankowskim rozmawiano o kondycji i strukturze dzisiejszego ruchu spółdzielczego w Polsce oraz potrzebach legislacyjnych, jakie zgłaszają poszczególne branże. W podziękowaniu za październikowe wystąpienie w Sejmie przedstawiciele KRS wręczyli posłowi pamiątkowy medal oraz reprint „Ustawy o spółdzielniach” z 1920 r.  

Przekazujemy zaproszenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK", która wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. i Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. organizuje bezpłatne webinarium: „ARP S.A. i BGK S.A. - skuteczne finansowanie dla firm”. Skierowane do przedsiębiorców spotkanie odbędzie się 23 marca br. o godzinie 10:00 i obejmie zagadnienia z zakresu finansowania inwestycji, nowych technologii, wsparcia ARP w ramach tarczy antykryzysowej oraz finansowania handlu zagranicznego.

W dniu 10 marca odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Organizacji Spółdzielczości Rolniczej ICAO, tak jak wszystkie ostatnie przeprowadzone w sposób zdalny na platformie ZOOM. KRS reprezentowana była przez prezesa dr. inż. M. Grodzkiego. Podczas obrad, którym przewodniczył prezydent ICAO Sung-hee Lee, wysłuchano sprawozdania sekretarza generalnego Jaemina Parka, który przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2020 oraz plan pracy i proponowany budżet na rok 2021.

Dyskutowano też o zaplanowanych na ten rok obchodach 70-lecia ICAO, w ramach których powstać ma okolicznościowa książka historyczna oraz o możliwym terminie wyborów nowych władz organizacji. Z satysfakcją odnotowano fakt, że ICAO liczy już 37 organizacji spółdzielczych z 32 krajów, w tym 10 z Europy, 6 z Afryki, 17 z Azji i regionu Oceanu Spokojnego oraz 4 z obu Ameryk.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ośrodek Enterprise Europe Network zapraszają wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne webinarium: „Fundusze w ramach Europejskiego Zielonego Ładu”, które odbędzie się 18 marca br. w godzinach 11:30-13:00.

O czym?

Europejski Zielony Ład jest kontynuacją trwającej w Europie zielonej transformacji, której celem jest zrównoważona i zeroemisyjna gospodarka Unii Europejskiej do 2050 roku. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu przedsiębiorstwa otrzymają fundusze unijne m.in. na: inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska; wspieranie innowacji przemysłowych; wprowadzanie czystych form transportu; obniżenie emisyjności; efektywność energetyczną budynków.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 2021 przewodnicząca Komitetu Równouprawnienia Płci Międzynarodowego Związku Spółdzielczego María Eugenia Pérez Zea w dniu 8 marca ogłosiła deklarację zatytułowaną Działania społeczne, polityczne, gospodarcze i spółdzielcze na rzecz równej dla wszystkich przyszłości. Stwierdza w niej:

Pandemia COVID-19 zmienia naszą rzeczywistość i perspektywy, wprowadzając nas w zupełnie inny świat niż ten, który znaliśmy na początku 2020 r. i stawiając przed nami zarówno nowe, jak i znajome wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć. Ze względu na rosnące nierówności, które nasiliły się od początku pandemii, nasz świat musi myśleć o nowych ideach i strategiach formułowania i tworzenia polityk, które mogą złagodzić wpływ pandemii na nasze życie. Pandemia COVID-19 uświadomiła nam trzy sprawy. Po pierwsze, że powstawanie nierówności między płciami uległo przyspieszeniu i pogłębieniu; po drugie, że to kobiety są na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem; i po trzecie, że to kobiety w największym stopniu przyczyniają się do przezwyciężenia kryzysu, napędzają odbudowę gospodarczą i łagodzą związane z nią nierówności społeczne. Dlatego też powinny one znaleźć się w centrum planów odbudowy.

W dniu 8 marca br. w  „Domu pod Orłami” przedstawiciele KRS: prezes Zarządu - dr inż. Mieczysław Grodzki i przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego - dr Jerzy Jankowski spotkali się z szefem Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewica - dr. Krzysztofem Gawkowskim.

Spółdzielcy wyrazili podziękowanie za liczne prospółdzielcze inicjatywy, jakie w ostatnim czasie podjęli posłowie Lewicy – przede wszystkim za zainicjowanie podjętej przez Sejm RP w dniu 28 października ubr. uchwały w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy uchwalenia pierwszej w Polsce ustawy o spółdzielniach oraz za poselski projekt ustawy o spółdzielniach uczniowskich. Poseł Gawkowski otwarcie przyznaje się do swoich spółdzielczych korzeni (pochodzi z Wołomina, a dzieciństwo spędził w osiedlu „Słoneczna”, należącym do Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego) i wspiera inicjatywy spółdzielcze swoimi działaniami. W ubiegłym roku interweniował u Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klubów osiedlowych Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu, które Spółdzielnia zamierzała zlikwidować z powodów ekonomicznych. Podczas spotkania przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej przekazali szefowi Klubu Parlamentarnego Lewica pamiątkowy medal oraz reprint ustawy o spółdzielniach z 1920 r.

11 marca br. o godzinie 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium „Brexit - Zmiany w handlu z Wielką Brytanią po 1 stycznia 2021 r.” Podczas webinarium omówione zostaną zasady obowiązujące w handlu towarami pomiędzy Polską a Wielką Brytanią po 1 stycznia 2021 r., zakres objęty porozumieniem TCA oraz wymogi dla przedsiębiorców w handlu, zarówno jeżeli chodzi o formalności jakim poddany jest obrót towarami w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE jak i dokumentację, jaka jest wymagana.

Agenda:

 1. Implikacje związane z wyjściem Brexitem

 2. Statystyki dot. handlu towarami w pierwszych miesiącach po Brexicie

 3. TCA – Trade and Cooperation Agreement

 4. Procedura wymiany handlowej Polska – Wielka Brytania

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii poinformowało o przedłużeniu do 15 marca naboru wniosków w 2021 r. na działania promujące eksport. Wsparcie możliwe jest dla polskich przedsiębiorców w ramach 4 instrumentów na:

 1. projekty branżowe, tj. udział w targach i wystawach jako wystawca;

 2. przedsięwzięcia promocyjne, tj. organizację konferencji, seminariów;

 3. wydawnictwa proeksportowe;

 4. uzyskanie certyfikatu wyrobu umożliwiającego eksport wyrobów, ale wymagane tylko na rynki poza UE.

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie on-line pt.: „Obowiązki spółdzielni w aspekcie ustaw podatkowych", które odbędzie się w dniu 17 marca 2021 r. w godzinach 09:30 - 14:30 (przerwy od 11:00 do 11:15 oraz od 12:45 do 13:00).

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 300 zł netto/os. + VAT (369 zł brutto) i obejmuje: 6 godzin dydaktycznych (45-min.) i materiały dydaktyczne. Podczas szkolenia można zadawać prowadzącemu pytania poprzez czat.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ośrodek Enterprise Europe Network zapraszają wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne webinarium: „Europejski Fundusz Odnowy i Rozwoju - praktyczne wskazówki dla MŚP”, które odbędzie się 04 marca br. w godzinach 11:30-13:00.

W programie webinarium:

 • Europejski Fundusz Odbudowy i Rozwoju, czyli nowy plan dla Europy: założenia, cele i zasady.
 • MŚP w nowych Europejskich Funduszach Inwestycyjnych: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Społeczny Plus.
 • Umowa partnerstwa 2021-2027: jaki kształt dla systemu wdrażania funduszy europejskich z punktu widzenia MŚP.
 • Keypoints w nowej perspektywie finansowej: praktyczny wymiar przygotowania projektu.

Swój roczny raport za 2020 rok opublikowało w styczniu Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB). Zawiera on przegląd wybranych działań i osiągnięć EACB i jego członków w 2020 r. w tym dotyczących pozycji banków spółdzielczych na jednolitym rynku i zmian wpływających na ofertę banków spółdzielczych w zakresie bankowości detalicznej, inicjatyw na rzecz zrównoważonego finansowania realizowanych przez te banki oraz działań w zakresie komunikacji i badań naukowych.

W Raporcie znalazła się również tabela z kluczowymi wskaźnikami wydajności banków spółdzielczych w 2019 r., która dobrze oddaje siłę sektora bankowości spółdzielczej w Europie. A liczy ona 2.700 lokalnie działających banków z 43 tys. placówek zatrudniających 705 tys. pracowników, które obsługują 214 mln klientów, w tym 85 mln członków, głównie indywidualnych konsumentów, małe i średnie przedsiębiorstwa i samorządy lokalne.

zapisz się do newslettera

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

   
 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. 22 835 12 60
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00.

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie