Zgromadzenie Ogólne KRS na posiedzeniu w dniu 3 lipca br. podjęło Uchwalę nr 17/2018 w sprawie udziału spółdzielców w wyborach samorządowych. Apeluje w niej do spółdzielni i organizacji spółdzielczych, spółdzielców, członków ich rodzin o zgłaszanie kandydatów do samorządów wszystkich szczebli oraz spółdzielczą solidarność w okresie przedwyborczym. Prosimy o zapoznanie się z treścią Uchwały 

Z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Krajowa Rada Spółdzielcza zaprosiła na uroczyste spotkanie połączone z wystawą "Spółdzielczość polska w służbie ojczyzny i społeczeństwa" oraz koncertem pieśni patriotycznych. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele tych spółdzielni, które mogą poszczycić się ponad 100-letnią działalnością. Patronat nad tym wydarzeniem objął Pan Prezydent RP Andrzej Duda, włączając tym samym spółdzielcze obchody we wspólne świętowanie wielkiego narodowego jubileuszu.

3 lipca br. Krajowa Rada Spółdzielcza zaprosiła spółdzielców na uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości do hotelu Ogólnokrajowej Spółdzielni  Turystycznej  „Gromada” przy Placu Powstańców w Warszawie

narodowypObchody 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, organizowane przez Krajową Radę Spółdzielczą w dniu 3 lipca br. zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

W siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej – w Domu pod Orłami w Warszawie – odbywa się posiedzenie Rady najważniejszej organizacji spółdzielczej w Europie Cooperatives Europe.

Zgromadzenie Ogólne KRS podczas obrad w dniu 22 marca 2018 r. podjęło uchwałę, w której zwraca się do spółdzielczych sieci handlowych o przekazywanie bankom żywności i organizacjom charytatywnym, takim jak Caritas Polska, produktów żywnościowych, które nie zostały zbyte zgodnie z zasadami działalności spółdzielczych sieci handlowych.

W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi wątpliwości i jednocześnie obaw w zakresie skutków podatkowych

kampania internetZachęcamy spółdzielnie mieszkaniowe do powszechnego stosowania w swoich materiałach i kampaniach reklamowych znaku graficznego oraz hasła "Spółdzielczość mieszkaniowa to najlepsza wspólnota". Propozycja upowszechniania w tej formie pozytywnego wizerunku tej największej branży spółdzielczej wyszła od Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, która tutaj (pozycja w tabeli  nr. 23-25) umożliwia spółdzielniom pobranie tego znaku graficznego w dużej rozdzielczości.  

Zespół Badawczy Centrum Badań i Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego opracował „Ankietę o termomodernizacji budynków mieszkalnych wielomieszkaniowych w latach 2010-2016".

Krajowa Rada Spółdzielcza wystąpiła do Prezydenta RP z prośbą o niepodpisywanie uchwalonej na 46 posiedzeniu Sejmu RP Ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze, lub o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku w sprawie oceny jej zgodności z Konstytucją. Opinia prawna, którą dla KRS sporządził prof dr. hab Marek Chmaj, jednoznacznie ocenia tę nowelizację jako naruszającą postanowienia ustawy zasadniczej, godzącą w Międzynarodowe Zasady Spółdzielcze, zasadę samorządności i inne zasady demokratycznego państwa. 

Minęło już 50 lat od powołania Klubu Działaczy Spółdzielczych. Ten piękny jubileusz uczczono 6 lipca br. spotkaniem w Muzeum Historii Spółdzielczości przy ul. Jasnej 1, w Warszawie. Zgromadzonych powitał Bogdan Augustyn - Prezes Klubu Działaczy Spółdzielczych. Swą obecnością uroczystość uświetnił prezes Zarządu KRS Mieczysław Grodzki, Mieczysław Kurek, dyrektor Biura KRS oraz dr Krzysztof Lachowski,  prezes Towarzystwa Spółdzielców. Na uroczystości wręczone zostały listy gratulacyjne członkom Klubu, którzy ukończyli 80, 85 i 90 lat oraz medale pamiątkowe wydane przez Krajową Radę Spółdzielczą w związku z 200-leciem Spółdzielczości Polskiej.

Centralne obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości odbyły się 4 lipca br. w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej. Patronat nad tym wydarzeniem, które co roku związane jest z rozstrzygnięciem najważniejszych konkursów spółdzielczych (Samorządowiec-Spółdzielca oraz Lider, Menedżer, Prymus i Złoty Laur Spółdzielczości) - objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w spotkaniu uczestniczył poseł Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zakończona została XIII Edycja Konkursu Krajowej Rady Spółdzielczej na Najlepsze Prace Badawcze z Zakresu Spółdzielczości.

international

 

Posłanie Międzynarodowego Związku Spółdzielczego na Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 2017 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP w dniu 24 maja 2017 r. rozpatrzyła projekt rządowy ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 1425).

W dniu 19 kwietnia 2017 r. zwołane zostało posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do przygotowania projektu inicjatywy ustawodawczej w zakresie spółdzielczości rolniczej Sejmu RP, celem wypracowania rozwiązań problemów związanych ze spółdzielczością rolniczą, ze szczególnym uwzględnieniem propozycji partnerów społecznych.

Przypominamy, że termin składania prac do XIII Edycji Konkursu na najlepszą pracę badawczą o tematyce spółdzielczej upływa dnia 30 kwietnia 2017 r. Konkurs obejmuje prace obronione lub opublikowane po 1 maja 2016 r. w trzech kategoriach: prac badawczych, prac doktorskich i habilitacyjnych oraz prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych. Tematyka Konkursu obejmuje zarówno zagadnienia ogólnospółdzielcze jak i specjalistyczne z zakresu 15 branż spółdzielczych oraz podejście od strony wielu dyscyplin naukowych, pod warunkiem, że dotyczy spółdzielczości lub spółdzielni.

zapisz się do newslettera

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

   
 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. 22 835 12 60
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00.

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie