Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie on-line pt.: „Członkostwo i prawa do lokali w spółdzielni mieszkaniowej", które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2020 r. w godzinach 10:00 - 15:00 (w tym 30 minut przeznaczonych na przerwy).

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 300 zł netto + VAT (369 zł brutto) i obejmuje: 6 godzin dydaktycznych (45-min.) i materiały dydaktyczne. Podczas szkolenia można zadawać prowadzącemu pytania poprzez czat.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy szkoleniowej ClickMeeting. Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebne jest stabilne łącze internetowe. Nie jest wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji. W dniu poprzedzającym szkolenie uczestnikom przesłane zostanie zaproszenie na szkolenie zawierające link z instrukcją logowania do platformy szkoleniowej. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Szkolenie poprowadzi mec. Grzegorz Abramek – radca prawny, Zastępca Prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, lustrator, wykładowca tematyki związanej z prawem spółdzielczym, autor licznych publikacji dotyczących prawa spółdzielczego i problemów stosowania go w praktyce.

 

PROGRAM SZKOLENIA: Członkostwo i prawa do lokali w spółdzielni mieszkaniowej

1. Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej

 • członkostwo z mocy prawa, członkostwo na wniosek, data powstania członkostwa,
 • konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt K 3/19,
 • chwila powstania członkostwa – różnice z uwzględnieniem przysługującego tytułu prawnego do lokalu,
 • członkostwo małżonków,
 • członkostwo najemców byłych mieszkań zakładowych,
 • ustanie członkostwa z mocy prawa,
 • wypowiedzenie członkostwa,
 • rejestr członków – zasady prowadzenia, regulamin,
 • wpisowe i udziały.

2. Prawa do lokali

 • Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
 • umowa; treść prawa,
 • umowa o budowę lokalu,
 • wygaśnięcie prawa,
 • przesłanki nabycia własności lokalu, ograniczenia statutowe,
 • skutki rozwodu, śmierć małżonka,
 • roszczenia osób bliskich, zasady rozliczeń,
 • roszczenie do spółdzielni o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • zrzeczenie się prawa,
 • problemy praktyczne w świetle aktualnego orzecznictwa,
 • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • wygaśniecie prawa,
 • zasady rozliczeń,
 • ponowne ustanowienie w realizacji roszczenia z art. 7 ustawy nowelizującej,
 • uchylenie się od skutków uchwały wykluczającej bądź wykreślającej uprawnionego do lokalu,
 • członkostwo w przypadku przysługiwania prawa wielu osobom w tym małżonkom,
 • Prawo odrębnej własności
 • umowa o budowę lokalu,
 • ekspektatywa własności,
 • członkostwo właścicieli,
 • powstanie wspólnoty mieszkaniowej,

3. Aktualne orzecznictwo

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ)

Zgłoszenia na wyżej załączonym druku należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenia potwierdzane są mailem zwrotnym od Organizatora.

 

Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto do 17 grudnia 2020 r.:

Krajowa Rada Spółdzielcza

Bank Spółdzielczy w Raszynie

56 8004 0002 2001 0012 0711 0001

z dopiskiem: szkolenie 18 grudnia 2020 r.

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Krajowej Radzie Spółdzielczej za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 17 grudnia 2020 r. Zgłaszającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości. Po tym terminie rezygnacja ze szkolenia powoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami uczestnictwa. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ale każdorazowo wymagane jest poinformowanie o tym fakcie Krajową Radę Spółdzielczą za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Krajowa Rada Spółdzielcza zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób.

Kontakt z zespołem właściwym do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22/ 596 45 56

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie