Do 22 lutego br. potrwają prowadzone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności na lata 2021-2027 w Polsce. Projekt jest konsultowany we wszystkich województwach.

Umowa Partnerstwa określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności oraz środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - łącznie to około 76 miliardów euro dla Polski. Środki dostępne w ramach polityki spójności zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne. Natomiast środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostaną skierowane na łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Skorzystają z niego województwa: śląskie, małopolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubelskie i łódzkie.

Uwagi do Projektu można zgłaszać poprzez zamieszczony na stronie Ministerstwa formularz (przejdź do formularza)

Zapraszamy do zapoznania się z pismem Krajowej Rady Spółdzielczej do Krajowych Spółdzielczych Związków Rewizyjnych w sprawie zgłoszenia uwag w ramach konsultacji projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności na lata 2021-2027 w Polsce (PDF)

 

Dokumenty do pobrania

Projekt Umowy Partnerstwa (PDF 3 MB)

Broszura informacyjna (PDF 8 MB)

Prezentacja (PDF 23 MB)

 

Linki źródłowe

W co zainwestujemy Fundusze Europejskie? Rozpoczynamy konsultacje Umowy Partnerstwa

Konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027

 

 

 

 

 

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie