W celu ograniczenia wpływu COVID-19 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór przedsiębiorstw zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego w obszarze szkoleń i doradztwa.

Projekt pn. „Kompetencje dla Branży Turystycznej i Sektora Żywności Wysokiej Jakości” – zadania Anty-Covid jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Projekt jest skierowany do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z sektora żywności wysokiej jakości (PKD. C. 10). Proces rekrutacji trwa do 31 grudnia 2020 r. Wsparcie będzie realizowane do 31 marca 2021 roku. Rekomendowanymi formami wsparcia są szkolenia w następujących obszarach tematycznych:

  1. Dobre Praktyki Higieniczne GHP i HACCP w warunkach pandemii;
  2. Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii;
  3. Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii;
  4. Magazynowanie i transport żywności w warunkach pandemii;
  5. Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie (dla tego obszaru formą preferowaną jest doradztwo).

Maksymalna kwota dofinansowania na osobę wynosi 7 767,20 zł netto. Wkład własny Przedsiębiorcy nie może być mniejszy niż 20% kosztu usługi. Więcej informacji na stronie internetowej http://kompetencjedlaturystyki.pl/ (zakładka Sektor żywności). W przypadku pytań należy kontaktować się z Biurem Projektu: MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp.k. 00-854 Warszawa, tel. 789 446 760, (22) 208 23 73. E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie