Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 64 lat odszedł od nas nagle Krzysztof Chojnacki, Prezes Zarządu „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców „ZGODA” w Płocku, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Spożywców „Społem”, Współzałożyciel i Członek Rady Izby Gospodarczej Regionu Płockiego, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Supermarketów, zasłużony spółdzielca, menedżer i pracodawca, a przede wszystkim wspaniały Człowiek, który swoją życiową postawą realizował ideały ruchu spółdzielczego. 

Ze „Społem” Powszechną Spółdzielnią Spożywców „Zgoda” w  Płocku związany był niemal całe swoje życie zawodowe. Zaczynał w 1985 roku w kierownictwie piekarni, a następnie został kierownikiem działu handlowego. Wprowadził nowoczesny model zarządzania - od weryfikacji problemów, poprzez wielopłaszczyznowe rozmowy z załogą i renegocjacje warunków handlowych z dostawcami i producentami. W kwietniu 2008 roku spółdzielcy powierzyli mu funkcję Prezesa Zarządu, którą pełnił nieprzerwanie do ostatnich chwil. Każdego roku modernizował i unowocześniał placówki handlowe. Doprowadził do znaczącego wzrostu dochodów Spółdzielni, która stopniowo awansowała z 9 na 4 miejsce w rankingu spółdzielni spożywców w Polsce. Ceniony był także wśród firm zewnętrznych za rzeczowe podejście do współpracy, szczególnie za wspieranie lokalnych producentów żywności. Znał dokładnie problematykę związaną z działalnością Spółdzielni, jak również funkcjonowaniem wielu obiektów handlowych w otoczeniu coraz bardziej agresywnej konkurencji, dbając nie tylko o zadowolenie klientów, ale przede wszystkim o utrzymanie miejsc pracy. Jego wysokie kompetencje i zaangażowanie doceniono  w środowisku, wybierając go do rad nadzorczych Polskiej Grupy Supermarketów sp. z o.o. oraz Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem”. Był też wieloletnim członkiem Rady Głównej Izby Gospodarczej Regionu Płockiego. Podejmował wiele działań na rzecz społeczności lokalnej, dzięki czemu płocka Spółdzielnia ze 150-letnią tradycją działalności stała się jednocześnie jednym z najbardziej aktywnych podmiotów wspierających ogromną ilość inicjatyw prospołecznych. Współorganizował zbiórki żywności na rzecz osób bezdomnych i wykluczonych, bezpłatnie udostępniał powierzchnie handlowe m.in. dla Zgromadzeniu Sióstr Pasjonistek w Płocku, fundacji Panaceum, Bankowi Żywności, Harcerzy. Dzięki Jego inicjatywie pieczywo PSS trafiało do noclegowni dla kobiet i do Stowarzyszenia św. Brata Alberta w Płocku. Wspierał kluby seniorów i Caritas Diecezji Płockiej, PCK i PKPS. Sponsorował instytucje związane z kulturą np. Płocką Orkiestrę Symfoniczną, wspierał akcje organizowane przez Urząd Miasta Płocka np. Bieg Solidarności, Mikołajki, Wigilia dla mieszkańców Płocka, Piknik Europejski. Ponadto w działaniach na rzecz środowiska lokalnego finansuje Klub Spółdzielczy, Koło Emerytów i Rencistów, współfinansuje Akademię Szachową Płock i wiele innych inicjatyw.

Jego umiejętność budowania relacji z pracownikami i organizacjami związkowymi zaowocowała przyznaniem mu w 2020 roku certyfikatu  „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Krzysztof Chojnacki znaczny nacisk położył także na rozwój społecznej i edukacyjnej działalności Spółdzielni. Włączył ją w życie mieszkańców Płocka, utrwalił jej wysoką pozycję na płockim rynku i w środowisku społecznym. Dzięki Niemu licząca 150 lat, Spółdzielnia silnie wrosła w tkankę miejską i jest jednym z ważniejszych symboli Płocka.

Pogrzeb Prezesa Krzysztofa Chojnackiego odbył się 23 listopada o godz. 14.00 w Płocku, w parafii św. Wojciecha.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie