Weź udział w badaniu statystycznym!

Szanowni Państwo!

Spółdzielczy Instytut Badawczy zbiera dane, które pozwolą na szeroka prezentację wkładu spółdzielni w życie społeczne naszego kraju. Pragniemy też pokazać specyfikę działalności spółdzielni, odróżniającą je od przedsiębiorstw komercyjnych. W tym celu niezbędne jest zebranie informacji o społecznym wymiarze działalności spółdzielni: o liczbie członków i pracowników, o angażowaniu się spółdzielni i spółdzielców w działania na rzecz dobra wspólnego, o demokratycznym podejmowaniu decyzji dotyczących najważniejszych spraw spółdzielni, wybieraniu władz spółdzielni itp.

Ankieta jest prowadzona we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym. Zebrane dane posłużą do przeprowadzenia zbiorczych analiz statystycznych z zachowaniem zasady anonimowości poszczególnych spółdzielni. Pierwsze wyniki zostaną przedstawione na Kongresie Spółdzielczości Polskiej w listopadzie br. Opracowania te będą także udostępniane na stronie internetowej Krajowej Rady Spółdzielczej oraz w mediach.

W ankiecie poniżej znajdziecie Państwo instrukcje (pochyłym drukiem) informujące, w jaki sposób należy zaznaczyć wybrane przez Państwa odpowiedzi. Będą tam również instrukcje typu „Prosimy przejść do pytania nr X” - służące do przejścia do właściwego pytania, które należy w tym momencie wypełnić z pominięciem innych pytań, które nie dotyczą akurat Państwa spółdzielni. Gdyby chcieli Państwo szerzej wyrazić swoją opinię na tematy zawarte w kwestionariuszu – to można dołączyć taką wypowiedź na dodatkowej kartce i przesłać nam ją razem z wypełnioną ankietą .W przypadku wątpliwości związanych z wypełnianiem kwestionariusza chętnie udzielimy  wszelkich wyjaśnień.

 

do pobrania:
Pismo prezesa Zarządu KRS
Pismo prezesa GUS

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie