Ramowe zasady i tryb przeprowadzania egzaminu na uprawnienia dla kandydatów na lustratorów przez Krajową Radę Spółdzielczą i Spółdzielcze Związki Rewizyjne zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej nr 11/2023 z dnia 22 marca 2023 r.

POBIERZ PDF - Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu KRS nr 11/2023 z dnia 22 marca 2023 r. - Ramowe zasady i tryb przeprowadzania egzaminu na uprawnienia dla kandydatów na lustratorów...


Uchwała nr 11/2023

Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie: Ramowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminu na uprawnienia dla kandydatów na lustratorów przez Krajową Radę Spółdzielczą i Spółdzielcze Związki Rewizyjne.

Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej na podstawie § 9 ust. 1 Statutu Krajowej Rady Spółdzielczej oraz § 4 ust. 4 Uchwały nr 21/2018  Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdzić „Ramowe zasady i tryb przeprowadzania egzaminu na uprawnienia dla kandydatów na lustratorów przez Krajową Radę Spółdzielczą i Spółdzielcze Związki Rewizyjne”, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała w chodzi w życie z dniem 22 marca 2023 r.

 

Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie