Rozstrzygnięcie Konkursu za najlepsze prace

złożone w latach 2011 /2012

 

Zakończona została VIII edycja Konkursu Krajowej Rady Spółdzielczej na Najlepsze Prace Badawcze z Zakresu Spółdzielczości. Prace konkursowe można było składać w okresie 1 maja 2011 r. - 30 kwietnia 2012 r.

 

Nadesłano 23 prac, w tym 4 badawcze (nie na stopień), 9 magisterskich i 7 licencjackich. Spośród wymienionych prac: 6 dotyczyło spółdzielczości mieszkaniowej, 5 spółdzielczości mleczarskiej;  po 2  napisano z zakresu: gminnych spółdzielni "S.Ch." i spółdzielni spożywców "SPOŁEM" oraz po jednej ze spółdzielczości: bankowej, pracy, socjalnej, uczniowskiej, rolniczych spółdzielni produkcyjnych i grup producentów rolnych. Prawie wszystkie prace były z dziedziny ekonomii bądź organizacji i zarządzania.

 

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - Pobierz

Regulamin Konkursu - Pobierz


Jednocześnie przypominamy o rozpoczęciu naboru prac do IX Edycji Konkursu. Prace wykonane (obronione lub opublikowane) po 1 maja 2012 r. można nadsyłać do Krajowej Rady Spółdzielczej w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. na adres:


Krajowa Rada Spółdzielcza
Spółdzielczy Instytut Badawczy
ul. Jasna 1, 00 - 013 Warszawa
z dopiskiem na kopercie Konkurs na pracę badawczą

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie