Rozstrzygnięcie Konkursu za najlepsze prace

złożone w latach 2014/2015

 

Zakończona została XI Edycja Konkursu Krajowej Rady Spółdzielczej na Najlepsze Prace Badawcze z Zakresu Spółdzielczości. Prace konkursowe można było składać od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia br. Z nadesłanych 24 prac, do Konkursu zakwalifikowano 23 prace, w tym 7 badawczych (nie na stopień), 2 doktorskie, 10 magisterskich, 3 licencjackie i 1 inżynierską. Cztery prace miały charakter ogólnospółdzielczy, 10 dotyczyło spółdzielczości rolniczej ("S.Ch.", RSP, GPR, lub mleczarskiej), 4 -  mieszkaniowej, 3 - bankowej, 1 - socjalnej i 1 - spółdzielczości pracy. Zdecydowana większość (13 prac) była z dziedziny ekonomii bądź organizacji i zarządzania, 4 z zakresu prawa, 3 z prawa i ekonomii i 3 z historii i socjologii.

 

Powołana przez prezesa Zarządu KRS Komisja Konkursowa postanowiła zakwalifikować do Konkursu 23 prace oraz przyznać w kategorii prac badawczych: jedną nagrodę I stopnia, 2 nagrody II stopnia oraz 4 wyróżnienia, w kategorii prac doktorskich przyznać:  jedną nagrodę I stopnia i jedną nagrodę II stopnia, a w kategorii prac  magisterskich, licencjackich i inżynierskich: 3 równorzędne nagrody I stopnia, 5 równorzędnych nagród  II  stopnia i  6 wyróżnień.

 


 

 

PROTOKÓŁ Komisji  Konkursu z 15 czerwca 2015 r.


Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Zarządu KRS Alfreda Domagalskiego w celu przyznania nagród w XI edycji Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości, w składzie: prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz (Przewodniczący Rady Konsultacyjno-Doradczej KRS - Przewodniczący Komisji), dr Krzysztof Lachowski (SIB/KRS - Sekretarz Komisji), dr Adam Piechowski ( Dyrektor Zespołu SIB/KRS - Członek Komisji), dr Marcin Kwiecień (Zespół Informacji i Promocji - Członek Komisji) Zdzisław Gumkowski (doradca Prezesa - Członek Komisji), mec. Łukasz Lubowicki (Zespół Prawny KRS), po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, na posiedzeniu w dnia 15 czerwca 2015 r. ustaliła, co następuje:

1. Na konkurs nadesłano 24 prac. Komisja uznała, że 23 prace spełniają wymogi formalne wyszczególnione w komunikacie o ogłoszeniu konkursu i mogą zostać zakwalifikowane do X edycji konkursu. Spośród zakwalifikowanych prac 7 zgłoszono w kategorii prac badawczych, 2 w kategorii prac habilitacyjnych i doktorskich oraz 14 w kategorii prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych.

2. Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:

w kategorii prac badawczych


przyznać  Nagrodę I Stopnia:
prof. dr hab. Marianowi Brodzińskiemu za pracę badawczą: Oblicza polskiej spółdzielczości wiejskiej, geneza-rozwój-przyszłość


przyznać 2 równorzędne Nagrody II Stopnia:

 • Andrzejowi Leśniewskiemu za pracę badawczą: „Bankowość spółdzielcza społeczności lokalnej Gniewkowa, Trzemeszna, Janikowa 1864 – 2014”,
 • Bartłomiejowi Błesznowskiemu i Remigiuszowi Okrasce za pracę badawczą: „Kooperatyzm, spółdzielczość, demokracja. Wybór Pism”;


przyznać 4 Wyróżnienia:

 • dr Rafałowi Balinie za cykl 7  artykułów z zakresu spółdzielczości bankowej;
 • dr Tomaszowi Dąbrowskiemu i dr Karolowi Dąbrowskiemu za cykl artykułów o spółdzielczości niemieckiej i polskiej;
 • dr Anecie Suchoń za 10 artykułów z zakresu spółdzielczości rolniczej w ramach tematu badawczego: „Spółdzielczość w rolnictwie – wybrane aspekty prawne i ekonomiczne.”
 • dr Marii Zubie za cykl  6 artykułów z zakresu spółdzielczości mleczarskiej.


W kategorii prac doktorskich i habilitacyjnych


przyznać  Nagrodę I Stopnia: dr Małgorzacie Górce za  pracę doktorską: „Innowacyjność rolniczych spółdzielni produkcyjnych, a ich efektywność produkcyjno-ekonomiczna na przykładzie województwa podkarpackiego”

przyznać  Nagrodę II Stopnia: dr Oldze Annie Kotowskiej-Wójcik za pracę doktorską: „Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jako element społeczeństwa obywatelskiego w Polsce”;


w kategorii prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich


przyznać 3 równorzędne Nagrody I Stopnia:

 • Annie Marii Klupsch za pracę „Spółdzielnie mleczarskie w Wielkopolsce. Stan i możliwości rozwoju – aspekty prawne i ekonomiczne”,
 • Oldze Tymińskiej za pracę „Odrębna własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej”,
 • Dominikowi Uniatowskiemu za pracę „Status prawny i funkcjonowanie spółdzielni pracy”,


przyznać 5 równorzędnych Nagród II Stopnia:

 • Róży Gutowskiej za pracę:  „Spółdzielnia jako forma przedsiębiorstwa na przykładzie Spółdzielni Socjalnej „Na wspólnej” w Ostrołęce”,
 • Idze Mari Kurzawskiej za pracę „Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności na przykładzie spółdzielni mleczarskiej <Nowa Droga>”,
 • Mikołajowi Staszczakowi za pracę „Ocena ekonomiczno-prawna funkcjonowania Grup Producentów rolnych na przykładzie spółdzielni grup producentów COLEUS  i Spółdzielni Kółek Rolniczych w Golinie”,
 • Marcie Trześniewskiej za pracę „Lustracja spółdzielni”
 • Renacie Zemła za pracę „Powstanie i dalszy rozwój spółdzielczości w wybranych krajach świata i w Polsce”;


przyznać  6  Wyróżnień:

 • Tomaszowi Franciszkowi Kazimierczakowi za pracę „Analiza prawno-ekonomiczna spółdzielni mieszkaniowej na przykładzie spółdzielni „Osiedle Młodych” w Poznaniu”,
 • Karolinie Kohut za pracę „Analiza działalności i strategia rozwoju Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im. Przyszłość w Wieśnicy”,
 • Paulinie Kohut za pracę „Gospodarka lokalami w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”,
 • Katarzynie Ostrowskiej za pracę „Kierowniczy autorytet, jego rodzaje i wpływ na pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrołęce”,
 • Łukaszowi Grzegorzowi Prusikowi za pracę „Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie na przykładzie Spółdzielni Mleczarskiej „Mazowsze” w Chorzelach w latach 2009-2012”,
 • Agacie Załęskiej za pracę „System Zarządzania zespołem na przykładzie Banku Spółdzielczego w Różnie”.


3. Praca Roberta Pakli pt: „Spółdzielnia europejska - niewykorzystany potencjał transgranicznej formy gospodarczej” nie spełniała wymogu formalnego opublikowania. Po spełnieniu tego wymogu może zostać złożona na Konkurs kolejnej edycji.
4. Nagrody wręczyć podczas uroczystego spotkania organizowanego przez KRS z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w dniu 24 czerwca 2015 r.
5. Włączyć nadesłane prace do zbiorów Biblioteki KRS. O ich innym wykorzystaniu w postaci publikacji itp. zadecyduje Prezes Zarządu KRS.
6. Wystąpić do prezesów Zarządów odpowiednich Związków Rewizyjnych z prośbą o rozważenie możliwości ufundowania dodatkowych nagród dla najlepszych nadesłanych na Konkurs prac dotyczących ich branży spółdzielczej.  
7. O powyższych decyzjach poinformować Prezesa Zarządu KRS oraz Radę Konsultacyjno-Programową przy KRS na jej najbliższym posiedzeniu.

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie