Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP w dniu 24 maja 2017 r. rozpatrzyła projekt rządowy ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 1425).

Projekt ustawy został pozytywnie oceniony przez uczestników posiedzenia Komisji, jako zawierający rozwiązania służące rozwojowi spółdzielczości rolniczej. Uwzględnia rolę, jaką pełnią spółdzielnie w życiu gospodarczym i społecznym oraz wprowadza pod pewnymi warunkami zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku od nieruchomości. Mimo ograniczeń, to projekt przełomowy w podejściu do spółdzielczości od czasu rozpoczęcia przemian gospodarczych w 1989 roku. W związku ze zgłoszeniem uwag, służących dopracowaniu projektu ustawy, została powołana Podkomisja do rozpatrzenia zgłoszonych poprawek. W posiedzeniu Komisji udział wzięli spółdzielcy.

Wiceprzewodniczący Komisji poseł Krzysztof Ardanowski nawiązał do dobrze funkcjonujących spółdzielni rolniczych w Danii, Francji, Holandii oraz innych krajach. Dlatego też jak stwierdził, aby zniwelować duży dystans jaki dzieli Polskę od w/w krajów, a w zasadzie wszystkich krajów Zachodniej Europy, w zakresie działania spółdzielczości rolniczej oraz rozwiązań prawnych i podatkowych, potrzebne jest uchwalenie ustawy o spółdzielniach rolników.

W wyniku prac powołanej Podkomisji, przeanalizowane zostaną zgłoszone poprawki, celem wypracowania ostatecznego projektu ustawy i skierowania jej pod obrady Sejmu do drugiego czytania.

Retransmisja posiedzenia Komisji (z uwagi na opóźnienie posiedzenia, w drugiej części nagrania)

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie