Zapraszamy do zapoznania się z opinią prawną w sprawie uchylenia art. 90 i art.90a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, które wydłużyły m.in. termin na zwołanie walnego zgromadzenia o 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego oraz kadencje rad nadzorczych wobec uchwalenia ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych.

Przejdź do opinii (.pdf)

Zapraszamy do zapoznania się z opinią prawną w przedmiocie:

FUNKCJONOWANIE ORGANÓW SPÓŁDZIELNI W DOBIE COVID-19 W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW Z DNIA 13 MAJA 2022 R. ZMIENIAJĄCYM ROZPORZĄDZENIE Z DNIA 25 MARCA 2022 R. W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII.

PRZEJDŹ (PDF)

Zachęcamy do zapoznania się z opinią prawną w sprawie ustalenia, w jakim zakresie do spółdzielni mieszkaniowych znajdzie zastosowanie przepis art. 83 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1465 tj. z późn. zm.) w sytuacji, w której zarządzono podjęcie określonych uchwał na piśmie w trybie przepisu art. 36 § 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r., poz. 648 tj.).

Pobierz PDF

Zachęcamy do zapoznania się z analizą prawną w przedmiocie dopuszczalności podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej w trybie określonym przepisami art. 36 § 9-13 ustawy - Prawo spółdzielcze*.

Pobierz PDF

zapisz się do newslettera

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

   
 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. 22 835 12 60
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00.

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie