Adolf Gross (1862-1936) – znana postać krakowska początków XX w., żydowskiego pochodzenia adwokat, działacz społeczny i polityczny, poseł do parlamentu austriackiego, radny miasta Krakowa związany z ugrupowaniami lewicy, współtwórca Stronnictwa Niezawisłych Żydów, ale również jeden z pionierów spółdzielczości mieszkaniowej na ziemiach polskich.

W 1907 r. założył Powszechne Towarzystwo Budowy Domów Mieszkalnych i Domów Robotniczych, którego celem było dostarczanie robotnikom tanich siedzib o charakterze spółdzielni lokatorskich. Postawiło ono w Krakowie sześć domów ze skromnymi mieszkaniami przy ul. Gazowej 13, Koletek 15-19 i Smoczej 8-10. Analogiczne działania podejmowano i w innych galicyjskich miastach, towarzystw takich powstało ponad 20, jednak tylko nielicznym udało się dojść do rozpoczęcia budowy. Kolejną zasługą Grossa było doprowadzenie, wraz z innymi posłami zainteresowanymi tą tematyką, do przyjęcia w 1910 r. w wiedeńskim parlamencie ustawy o opiece mieszkaniowej, która dała możliwości finansowania mieszkalnictwa spółdzielczego z funduszów publicznych i przyczyniła się do rozwoju spółdzielni w całej monarchii Habsburgów. Adolf Gross został upamiętniony tablicą umieszczoną na ścianie jednego z istniejących do dziś budynków jego Towarzystwa. Warto wspomnieć, że był on ojcem znanego prawnika Zygmunta Grossa i wybitnego socjologa Feliksa Grossa oraz dziadkiem Jana Tomasza Grossa, autora głośnych ostatnio, kontrowersyjnych książek na temat stosunków polsko-żydowskich.

dr Adam Piechowski

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie