Teofil Rzepnikowski (1843-1922), uczestnik powstania 1863 r., lekarz okulista, działacz na rzecz zachowania polskości w zaborze pruskim. W 1870 był inicjatorem utworzenia Spółki Pożyczkowej (banku spółdzielczego) w Lubawie. Założony przez Rzepnikowskiego Bank Ludowy był powiązany ze spółkami parcelacyjnymi (spółdzielnie, które wykupywały upadłe gospodarstwa celem odsprzedania ich Polakom, co miało przeciwdziałać germanizacji i niemieckiej kolonizacji ziem polskich, poza Polską ten typ spółdzielni nigdzie indziej nie zaistniał). Ponadto Rzepnikowski był inicjatorem podobnych Banków w innych rejonach Pomorza. Autor wielu publikacji o dotyczących spółdzielczości finansowej. Poseł do parlamentu Niemieckiego w latach 1890-98, gdzie reprezentował polskie interesy.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie