Poświęcenie budynku Kasy w 25. lecie istnienia, 11 czerwca 1933 r.

Na zdjęciu Zarząd Kasy, od lewej: Grzegorz Latek, Jan Skowron z Woli Skromowskiej, Józef Niedziela z Woli Skromowskiej, Jan Mitura (siedzący), Roman Blicharz, Piotr Dudek (skarbnik), Seweryn Mitura (siedzi), Konstanty Ciszewski z Kocka), Franciszek Cybul z Bykowszczyzny, Jan Przybysławski, Szczepan Janasz. Poświęcenia dokonał uwieczniony na fotografii ksiądz Rachon (?).

Za pomoc w prawidłowym opisaniu fotografii składamy serdeczne podziękowania panu Stanisławowi Nakoniecznemu.

zapisz się do newslettera

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

   
 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00.

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie