Drukarnia Związkowa powstała w 1876 r., zlikwidowano ją w 2011, Od 1905 r. do końca swego istnienia mieściła się w Krakowie, przy ul Mikołajewskiej 13. Na zdjęciu pracownicy drukarni w 1946 r.

Stoją w górnym rzędzie: Alfred Kuczak, Jan Serafin, Teodor Cywa, Anna Sikora, Jerzy Sikora, Jan Kobos, Zygmunt Kmiecik, Aleksander Kleszcz junior.
Stoją w drugim od góry rzędzie: Jerzy Sowiński, Edward Kasprzyk, Kazimierz Nowak, Franciszek Rogoda, Jan Woźniak, Stanisław Wełna, Antoni Hyliński, Stanisław Gajdarski, Stefan Sikora, Zbigniew Łukasik, Jan Banaś, Janina Jankowska, Zygmunt Słabik, Stanisław Krupa.
Stoją w drugim rzędzie od dołu: Józef Krudowski, Barbara Goczał, Anna ***, Krystyna Hylińska, Lilla Mertyn, Maria Tomal, Maria Grzywacz, Stanisław Serafin, Jadwiga Wojtasińska, Helena, Lelek, Augustyna Włosik, Genowefa Kępa, Antonina Kurkowska, Halina Augustyn, Helena Woźnica, Lucyna Białobrodec.
Siedzą w pierwszym rzędzie: Józef Żychal, Jan Rebizond, Jan Karbowski, Antonina Głuszyńska, *** Kleszcz, Józef Augustyński, Kazimierz Butwin, Aleksander Kleszcz senior, Józef Stankiewicz, Kazimierz Brachowski, Władysław Łukasik, Stanisław Ziemiański, Stefania Machinko, Julia Sikora, Józef Ludwikowski.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie