Jan Wolski (1888-1975) - działacz i teoretyk spółdzielczości pracy i spożywców (Związek Robotniczych Spółdzielni Spożywców, Społem), bliski poglądom anarchistyczno-syndykalistycznym. Działacz PPS, ochotnik w wojnie polsko-radzieckiej (1919-1921), działacz opozycji przedsolidarnościowej (m.in. Krzywego Koła). Wolnomularz od lat 20. XX w., jeden z głównych inicjatorów reaktywacji masonerii w 1961 r. (Loża Kopernik). We wrześniu 1939 r. przyrzekł, że się nie ogoli póki Polska ponownie nie będzie wolna. Zmarł z długą brodą.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie