Założyciele (1905) Stowarzyszenia Spożywczego dla Robotników i Górników w Łazach, przemianowanego w 1914 r. na Centralne Stowarzyszenie Spożywcze dla Śląska w Łazach. Na zdjęciu siedzą od lewej: Józef Kuś, Ludwik Dębowski, Jan Pilch, Antoni Sikora, Franciszek Bystroń, Paweł Berek, Franciszek Podleśny,. Stoją od lewej: Jan Sznaeider, Paweł Pawlas, Andrzej Drobczyński, Wojciech Biegoń, Jerzy Ferfecki, Kasper Wolak, Andrzej Podleśny.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie