Opłata za ogłoszenia tzw. pozarejestrowe (komunikaty, decyzje itp.) jednostek spółdzielczych i pozaspółdzielczych ustalana jest odrębnie dla każdego zlecenia, i zależy od: liczby znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami, użycia w ogłoszeniu szczególnej czcionki, dokonania podkreśleń czy obramowania ogłoszenia.

Cena 0,70 zł netto za każdy znak, jednak nie mniej niż 60,- zł netto za ogłoszenie. Szczególna czcionka, podkreślenia, wytłuszczenia, obramowania – łączną opłatę za ogłoszenie zwiększa się o 20 %.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie