Rok 2012 – zgodnie z decyzją 64. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych  – obchodzony był na całej Ziemi jako Międzynarodowy Rok Spółdzielczości. Hasło Roku – Spółdzielnie budują lepszy świat – przetłumaczone na dziesiątki języków, odniosło ogromny sukces, przypomniało wszystkim o roli spółdzielni, zwłaszcza wobec najsłabszych grup społecznych szczególnie dotkniętych skutkami światowego kryzysu.

By utrwalić ten sukces i kontynuować podjęte w owym Roku wysiłki, Międzynarodowy Związek Spółdzielczy, podczas swego Zgromadzenia Ogólnego w Manchesterze w listopadzie 2012 r., postanowił proklamować drugą dekadę XXI wieku kończącą się w 2020 r. Światową Dekadą Spółdzielczą, w intencji by do jej końca spółdzielczy model przedsiębiorstwa stał się powszechnie uznanym na świecie, a spółdzielnie były wiodącym i preferowanym przez ludzi typem biznesu. Przygotowany został Program Działania Dekady Spółdzielczej, będący propozycją strategii dla organizacji spółdzielczych w nadchodzących latach. W programie wyodrębniono pięć kluczowych, wzajemnie powiązanych obszarów niezbędnych działań. Pierwszy wiąże się z partycypacją, a więc aktywizacją członków do jeszcze lepszego wykorzystania faktu, że są współwłaścicielami, współużytkownikami i współzarządzającymi w swoich spółdzielniach i z propagowaniem spółdzielczego członkostwa w społeczeństwach świata. Drugi obszar to uwzględnienie roli spółdzielni w dążeniu do zrównoważonego rozwoju oraz tworzenie trwałych sieci współpracy pomiędzy spółdzielniami. Trzeci to budowa i upowszechnianie spółdzielczej tożsamości, inaczej świadomości odrębności spółdzielni wobec innych form gospodarowania. Czwarty obszar to działania na rzecz zapewnienia spółdzielniom na całym świecie właściwej legislacji zapewniającej im możliwość rozwoju i zachowania tej tożsamości. I wreszcie piąty – podejmowanie kroków w celu wzmacniania spółdzielczego kapitału umożliwiającego rozwój spółdzielni, zawsze jednak pozostającego pod kontrolą członków.  

Program Działania Dekady Spółdzielczej wskazuje konkretne cele jakie winny być osiągnięte na poszczególnych obszarach oraz drogi, którymi można je zrealizować. Dyskutowane one były szczegółowo podczas Zgromadzenia Ogólnego MZS w Kapsztadzie w dniach 1-5 listopada 2013 r., które odbyło się pod hasłem Spółdzielcza Dekada w Działaniu. Jeżeli uda się je wszystkie urzeczywistnić, sukces Dekady, tak jak poprzednio Międzynarodowego Roku Spółdzielczości, będzie gwarantowany.

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie