Szalejąca na całym świecie pandemia koronawirusa COVID-19 i wprowadzane w związku z nią restrykcje dotknęły również setki tysięcy spółdzielni i miliony spółdzielców ze wszystkich państw.  Najważniejsze międzynarodowe organizacje spółdzielcze wyraziły solidarność z poszkodowanymi, włączyły się w ogólnoświatowe działania mające na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się choroby i niesienie pomocy ofiarom koronawirusa.

Wciąż i wciąż o lepszy świat

Drodzy członkowie,

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości pod hasłem: „Spółdzielnie budują lepszy świat”. W samym środku kryzysu koronawirusowego może się to wydawać odległe, a nawet przestarzałe. Ograniczenia mające na celu złagodzenie szoku związanego z liczbą ofiar z pewnością będą miały znaczące skutki społeczne i gospodarcze, a niektórzy mogą pomyśleć, że z nostalgii odnoszę się do minionej epoki, wiedząc, że świat jutra będzie prawdopodobnie znacznie różnił się od wczorajszego.

Ku wspólnemu przeznaczeniu w oparciu o wartości i zasady spółdzielcze

Światowy porządek zmieni się prawdopodobnie od dziś. Głęboki kryzys zdrowotny, ale także gospodarczy, finansowy, społeczny, a w wielu przypadkach polityczny doprowadzi do powstania nowych ścieżek rozwoju naszych społeczeństw. Główna debata, z którą musimy się teraz zmierzyć, dotyczy tego, jak będzie wyglądał ten rozwój.

Drodzy członkowie ICAO,

Piszę, aby wyrazić naszą solidarność z naszymi członkami w tym bezprecedensowym czasie z powodu wybuchu epidemii Covid-19.

Tu, w Korei, odkąd pod koniec stycznia mieliśmy pierwszego zarażonego w tym kraju, tempo rozprzestrzeniania się znacznie spadło. Ale ponieważ nie ma lekarstwa na koronawirusa, rząd koreański nadal koncentruje się na zapobieganiu; jego wytyczne zdecydowanie zalecają, aby ludzie pozostawali w domu w weekendy i nosili maski na twarz, gdy są na zewnątrz.

INDIE ZWIĘKSZAJĄ WYSIŁKI BY POWSTRZYMAĆ ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ COVID-19

W dniu 11 marca 2020 r. WHO uznała wybuch nowej choroby koronaawirusowej (COVID-19) jako pandemię i powtórzyła apel do państw o podjęcie natychmiastowych działań i zwiększenie skali reakcji w celu leczenia, wykrywania i ograniczania przenoszenia się choroby, aby ratować życie ludzi.

Spółdzielnie mogą być narzędziem zmniejszenia niesprawiedliwości społeczno-gospodarczych doświadczanych przez kobiety! Równouprawnienie płci i aktywizacja kobiet są wyzwaniami, przed jakimi stoją zarówno spółdzielnie, jak i kraje, w których spółdzielnie te funkcjonują. Wielorakie bariery nakładają kobietom różne ograniczenia, utrudniając im dostęp do możliwości działania, a często są one wpisane w system prawny, który instytucjonalizuje marginalizację kobiet. Eliminacja tych barier, które podważają równość płci, jest kluczowym celem działań spółdzielni i głównym priorytetem dla Międzynarodowego Związku Spółdzielczego i jego organizacji członkowskich, które dążą do wyczulenia na sprawy równouprawnienia przy wprowadzeniu w życie Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030.

W dniach 3-7 lutego odbyło się w Kuchingu, stolicy stanu Sarawak położonego na malezyjskiej części wyspy Borneo, Światowe Spółdzielcze Forum Młodzieży pod hasłem „Przedsiębiorczość 2020”. Zorganizowane było w ramach realizowanego przez Cooperatives Europe wspólnie z MZS wielkiego projektu rozwoju międzynarodowego finansowanego przez Komisję Europejską, a adresowane do młodych ludzi z całego świata w wieku 18-35 lat, pragnących rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości spółdzielczej.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią ze stanowiska przewodniczącego koreańskiej Krajowej Federacji Spółdzielni Rolniczych (Nonghyup-NACF), znajdującej się na 10. miejscu w rankingu największych spółdzielni na świecie ustąpił Byeong Won Kim, laureat zeszłorocznej Nagrody Pionierów Roczdelskich, najwyższego spółdzielczego wyróżnienia przyznawanego przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy. Na jego miejsce, jako 24. przewodniczący organizacji wybrany został Seong Hee Lee, który rozpoczął swe urzędowanie w dniu 31 stycznia 2020 r.

Z niewielkim opóźnieniem, po raz ósmy już opublikowany został „Światowy Monitor Spółdzielczy” – ranking największych spółdzielni na świecie opracowywany dorocznie wspólnie przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy i EURICSE (Europejski Instytut Badawczy Gospodarki Spółdzielczej i Społecznej w Trydencie), oparty o dane za 2017 rok zebrane dla 4575 przedsiębiorstw spółdzielczych z całego świata, w tym 1152 spółdzielni z Europy, 3218 z obu Ameryk, 197 z regionu Azji i Oceanu Spokojnego i 8 z Afryki.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie