Z powodu pandemii Covid-19, Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB) swoją organizowaną tradycyjnie co dwa lata, 8. już Konwencję o Bankach Spółdzielczych przeprowadzi w formie webinarium on-line. Odbędzie się ono 27 października 2020 roku w godzinach 14:00-16:30, a do udziału w nim zaproszeni zostali przedstawiciele wysokiego szczebla organów regulacyjnych i nadzoru finansowego, świata polityki oraz sektora bankowości spółdzielczej. Webinarium obejmować będzie dwa panele poruszające ważne kwestie dla obecnej sytuacji banków spółdzielczych w Europie.  

Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (ICBA) Bhima Subrahmanyam ogłosił stanowisko w sprawie stosowania przez władze zasady proporcjonalności w stosunku do bankowości spółdzielczej. Stwierdza ono m. in.:

Spotkania międzynarodowych spółdzielczych gremiów w dalszym ciągu, z powodu pandemii COVID-19, odbywają się w postaci telekonferencji. Prezes KRS dr inż. Mieczysław Grodzki uczestniczył na przełomie czerwca i lipca w czterech takich konferencjach on-line.

Guy Ryder, Dyrektor Generalny Międzynarodowej Organizacji Pracy, obchodzącej w tym roku swoje stulecie, niezwykle zasłużonej dla rozwoju spółdzielczości agendy ONZ, wydał z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości specjalne oświadczenie:

Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, który obchodzony był w tym roku 4 lipca pod hasłem „Spółdzielnie w działaniach na rzecz klimatu”, prezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczego Ariel Guarco skierował posłanie do spółdzielców na całym świecie:

W związku ze zbliżającymi się obchodami Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w dniu 4 lipca 2020 r., Dyrektor Generalny Międzynarodowego Związku Spółdzielczego skierował do wszystkich członków MZS list inaugurujący nową ogólnoświatową kampanię.

Posłanie do członków europejskiej organizacji spółdzielczej Cooperatives Europe skierowała jej dyrektorka Agnès Mathis:

Wiosną 2020 roku stanęliśmy przed nieoczekiwanymi wyzwaniami, które mają wpływ na nasze życie osobiste i zawodowe. Nadal musimy być ostrożni, ale nastąpiła namacalna poprawa sytuacji w Belgii i w większości krajów europejskich. Personel Cooperatives Europe wrócił do biura, ale z rotacyjną obecnością i poszanowaniem zaleceń władz. Nawet mimo maseczek i na odległość miło jest znów się zobaczyć: najlepsze narzędzia informatyczne nie zastąpią ludzkich interakcji.

W związku z pandemią COVID-19 odwołanych zostało wiele planowanych na ostatnie miesiące międzynarodowych spółdzielczych spotkań i posiedzeń organów organizacji międzynarodowych, a niektóre z nich przeprowadzono w formie telekonferencji. Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej dr inż. M. Grodzki uczestniczył ostatnio w dwóch takich spotkaniach on-line. Pierwszym było posiedzenie Rady Cooperatives Europe w dniu 21 kwietnia, a drugim Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Organizacji Spółdzielczości Rolniczej (ICAO) w dniu 28 maja.

 

Krajowe i Regionalne

Związki Rewizyjne - wszystkie

 

Szanowni Państwo Prezesi,

Organizacja Cooperatives Europe (europejskie ramię Międzynarodowego Związku Spółdzielczego), zwróciła się do nas – jako ogólnokrajowej reprezentacji spółdzielczej - z prośbą o udział naszych podmiotów spółdzielczych w badaniu ankietowym „Kryzys COVID-19 i jego wpływ gospodarczy i społeczny na spółdzielnie w Europie” (wzór w załączeniu).

W poprzedniej części doniesień o spółdzielczości w czasach pandemii pisaliśmy o niektórych inicjatywach podejmowanych przez wielkie międzynarodowe organizacje spółdzielcze w związku z pandemią COVID-19. A co robią pojedyncze spółdzielnie, czy to wielkie spółdzielcze przedsiębiorstwa bankowe bądź handlowe, czy to małe lokalne kooperatywy? Wiele z nich nie tylko walczy o przeżycie, ale prowadzi również ważne działania na rzecz swych członków, jak i całych swoich społeczności, pomagając im przetrwać ten trudny okres. Informacje na ten temat znaleźć można na stronach internetowych organizacji spółdzielczych. Oto garść takich wiadomości z różnych krajów europejskich, które zabrane zostały na stronie Cooperatives Europe w ramach inicjatywy „spółdzielczej sieci współpracy”.  A warto zauważyć, że wiele z tych inicjatyw należałoby w gruncie rzeczy kontynuować również po zakończeniu (oby jak najszybciej!) pandemii.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie