W grudniu tego roku miał się odbyć w Seulu Jubileuszowy Kongres Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w 125 rocznicę powstania tej organizacji. Niestety pandemia COVID-19 pokrzyżowała te plany i ostatecznie Kongres postanowiono odłożyć do roku przyszłego, na dni od 1 do 3 grudnia 2021 r. Koreańscy gospodarze bardzo poważnie podchodzą do przygotowań, a Park Cha Hoon, przewodniczący Rady Spółdzielni Koreańskich udzielił wywiadu zamieszczonego na stronach internetowych MZS.

Odnosząc się do tematu przewodniego Kongresu – budowy tożsamości spółdzielczej – powiedział: Tożsamość spółdzielcza jest połączeniem wspólnego ducha i zasad, które odróżniają spółdzielnie od innych rodzajów przedsiębiorstw. Kongres w Seulu połączy spółdzielnie z całego świata, aby pogłębić naszą tożsamość i pokazać wszystkim, że spółdzielnie są głównymi aktorami zrównoważonego społeczeństwa, które skutecznie łączy różne sektory gospodarki i środowiska. Ponadto, wraz z pogłębianymi przez COVID-19 nierównościami społecznymi, Kongres będzie doskonałą okazją dla uczestników do wymiany doświadczeń i wiedzy w celu zbudowania silniejszej i bardziej sprawiedliwej globalnej sieci spółdzielczej. Dalej mówił: Dla mnie "tożsamość spółdzielcza" jest kompasem, za którym należy podążać, aby realizować wartości spółdzielczości. Dorastałem w okresie bezprecedensowej odbudowy po wojnie koreańskiej, a także w czasie kryzysu MFW. Za każdym razem koreańskie spółdzielnie odgrywały ważną rolę w promowaniu działalności gospodarczej swoich członków, chroniąc osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji społecznej, co następnie pomagało zrównoważyć rozwój lokalnych społeczności i poprawić status społeczny mieszkańców. Było to możliwe, ponieważ ruch spółdzielczy na pierwszym miejscu postawił na samopomoc, równość, solidarność i współdziałanie.

Na pytanie w jaki sposób spółdzielnie w Republice Korei wykorzystały swoją spółdzielczą tożsamość w odpowiedzi na kryzys COVID-19, odpowiedział: COVID-19 to wciąż trwający kryzys, ale niektóre z koreańskich spółdzielni odnotowały zwiększenie sprzedaży lub aktywów. Spółdzielnie te odnotowały wzrost gospodarczy dzięki dzieleniu się i współdziałaniu jeszcze przed pandemią. W sytuacji, kiedy spotykanie się ludzi twarzą w twarz stało się ryzykowne, spółdzielnie te stały się bardziej godne zaufania i mogły służyć społecznościom z minimalnym ryzykiem. Koreańskie spółdzielnie zareagowały na ten kryzys, wcielając w swoją działalność ducha wspólnoty.

Przypomniał, że w ostatnich latach, po przyjęciu ustawy ramowej o spółdzielniach, w Korei nastąpił znaczny wzrost liczby nowych spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych. Stare i nowe spółdzielnie odegrały ważną rolę w zaspokajaniu potrzeb społeczności w czasie kryzysu COVID-19, produkując środki higieny rąk, maski do twarzy, a także zbierając i rozdając indywidualne darowizny od pracowników spółdzielni do dotkniętych regionów i członków. Nasi członkowie docenili naszą reakcję, w wyniku czego spółdzielnie odnotowały 20% wzrost sprzedaży – wierzymy, że zaufanie ludzi do spółdzielni wzrosło w wyniku kryzysu. Spodziewamy się, że Kongres posłuży jako platforma, dzięki której świat dowie się, że spółdzielnie są jednym z kluczowych graczy prowadzących transformację w kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki i wnoszących pozytywny wkład w ochronę środowiska, szczególnie w kontekście odbudowy po COVID-19.

Swój wywiad Park Cha Hoon zakończył optymistycznym przesłaniem: Jesteśmy pewni i mamy wielką nadzieję, że pandemia COVID-19 zostanie wkrótce opanowana i znajdzie się pod kontrolą. Dzięki nowoczesnej nauce wkrótce będzie dostępna szczepionka, która pozwoli nam na osobiste spotkanie. Uczyńmy Światowy Kongres Spółdzielczości 2021 wydarzeniem, które będzie dla nas okazją do refleksji nad tym, jak solidarnie i wspólnie stawiliśmy czoła wyzwaniom pandemii. Miejmy nadzieję, że jego życzenie się spełni i po ponad roku zamrożenia bezpośrednich kontaktów, spółdzielcy z całego świata będą się mogli osobiście spotkać w Seulu, będącym, jak zapewnia Park Cha Soon, wspaniałym „miastem harmonii", w którym przeszłość, teraźniejszość i przyszłość współistnieją ze sobą w harmonii (…) – nowoczesne wieżowce, seulski leśny park i stare pałace zbudowane wieki temu. Mamy światowej klasy infrastrukturę informatyczną, piękne góry i idylliczne rzeki w całym mieście, co sprawia, że Seul jest nowoczesny i dobrze skomunikowany, a jednocześnie jest wspaniałym miejscem wypoczynku dla odwiedzających. Mimo że jest to ogromna metropolia, licząca około 10 milionów mieszkańców, zbudowała również udany system kwarantanny COVID-19. Wierzę, że seulska wizja harmonii zainspiruje uczestników Światowego Kongresu Spółdzielczego 2021.

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie