Doroczne Zgromadzenie MŚP jest najważniejszym, cyklicznie organizowanym wydarzeniem dla małych i średnich przedsiębiorstw, odbywa się raz w roku w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP i jest kluczowym elementem tworzenia europejskiej polityki wobec tych przedsiębiorstw. Dotyczy też rzecz jasna spółdzielni jako ważnej kategorii MŚP i dlatego uczestniczą w nim zawsze przedstawiciele Cooperatives Europe – w tym roku była to dyrektor Agnès Mathis. Tegoroczne Zgromadzenie pod hasłem „Wspólne budowanie zrównoważonej i prężnej przyszłości”, obradowało w dniach 16 i 17 listopada, jak wszystkie takie spotkania, wirtualnie, a wspierane było przez niemiecką prezydencję UE i Komisję Europejską.

W przemówieniu inauguracyjnym komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton podkreślił znaczenie MŚP w dążeniu do trwałego i opartego na gospodarce cyfrowej ożywienia ekonomicznego w Europie, przypomniał obecne problemy MŚP związane z opóźnieniami w płatnościach spowodowane przez pandemię COVID-19 oraz potrzebę pomocy im w zwiększeniu odporności poprzez odpowiednią politykę na szczeblu europejskim. Zaproszony jako gość specjalny słynny ekonomista i laureat Nagrody Nobla, Joseph Stiglitz, wygłosił transmitowany z Nowego Jorku wykład na temat gospodarczych skutków pandemii COVID, w którym wyraźnie wymienił spółdzielnie jako jeden z ważnych podmiotów działających na rzecz ożywienia gospodarczego. Podczas zorganizowanych w ramach Zgromadzenia warsztatów dyrektor A. Mathis, poruszyła kwestię różnorodności modeli biznesowych i różnicy między przedsiębiorstwami spółdzielczymi a konwencjonalnymi, a także kwestię solidarności ponad granicami UE. Po raz kolejny w ten sposób na ważnym forum europejskim przypomniany został ważny postulat Cooperatives Europe zapewnienia spółdzielniom równoprawnego miejsca wśród innych form przedsiębiorstw.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie