W ostatnich dniach listopada odbyły się dwa zdalne posiedzenia międzynarodowych gremiów spółdzielczych, w których uczestniczył prezes KRS dr inż. Mieczysław Grodzki.

W dniu 24 listopada spotkali się on-line członkowie Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Organizacji Spółdzielczości Rolniczej ICAO. Omawiano rezultaty ostatniego Zgromadzenia Ogólnego i powziętych wówczas ustaleń w związku z wyborem nowego Prezydenta oraz plan pracy na rok przyszły, który, jak wszystko wskazuje, dalej przebiegać będzie pod znakiem pandemii COVID-19. W związku z tym zaproponowano, by nacisk położyć na działania na szczeblu regionów, a Sekretariat zobowiązał się do przeznaczenia odpowiednich funduszy na projekty regionalne, których rezultaty zostaną zaprezentowane podczas następnego Zgromadzenia Ogólnego. Prezes M. Grodzki przypomniał też polski apel o wsparcie dla spółdzielców Haiti szczególnie dramatycznie dotkniętych pandemią COVID i wnioskował o włączenie się ICAO do tej akcji. W rezultacie Sekretariat, niezależnie od innych działań, zadecydował o wyasygnowaniu kwoty 2500 Euro na doraźną pomoc, która wkrótce zostanie wpłacona.

W dniu 30 listopada odbyło się z kolei ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Cooperatives Europe. Najważniejszą informacją przekazaną członkom Rady było przewidywane zakończenie dodatnim wynikiem finansowym roku 2020. Wpływ na to miało dobre zarządzanie coraz bardziej szczupłymi zasobami, ale również ograniczone – w związku z pandemią COVID-19 – wydatki na podróże, posiedzenia i organizację spółdzielczych wydarzeń. Dyskutowano też o planie pracy i budżecie na rok 2021, a zwłaszcza o możliwościach zwiększenia przychodów przez poszerzenie grona członków i lepszą ściągalność składek. To ostatnie wydaje się raczej problematyczne – już teraz wiele organizacji członkowskich zwróciło się o obniżenie bądź odroczenie płatności ze względu na trudności spowodowane pandemią. Ważnym punktem była też informacja i dyskusja o szansach na przystąpienie do nowego wieloletniego projektu rozwojowego w partnerstwie z Unią Europejską, który mógłby się rozpocząć na początku 2022 roku. Obecnie realizowany projekt zakończy się w sierpniu 2021 roku, ważną kwestią więc będzie utrzymanie biura i doświadczonego personelu  projektowego przez kilka miesięcy, do otrzymania środków z ewentualnego nowego projektu.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie