Z przykrością informujemy, że w ostatnich dniach pożegnaliśmy dwóch wybitnych spółdzielców. W dniu 13 listopada w wieku 95 lat zmarł w Sztokholmie Lars Marcus, w latach 1984-1995 prezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. Natomiast w dniu 14 listopada zmarł nagle w Singapurze w wieku lat 53 Kwek Kok Kwong, dobrze znany spółdzielcom nie tylko w Azji, ale na całym świecie.

Lars Marcus swoją spółdzielczą karierę rozpoczął w 1950 roku w szwedzkiej spółdzielczości spożywców, osiągając stanowisko wiceprezydenta Związku Spółdzielni Spożywców KF, należącego wówczas do wiodących organizacji spółdzielczych na świecie. Działał także politycznie w młodzieżówce szwedzkiej socjaldemokracji, pozostawał w bliskich relacjach z późniejszym premierem Olofem Palme. Uważany jest za głównego promotora zaangażowania KF we współpracą międzynarodową, był jednym z twórców Szwedzkiego Centrum Spółdzielczego (SCC), które z ramienia KF i innych szwedzkich organizacji prowadziło programy współpracy i pomocy dla spółdzielców na całym świecie. W 1976 roku wybrany został do Komitetu Centralnego MZS, a w roku 1984, podczas Kongresu Związku w Hamburgu, został prezydentem MZS, którą to funkcję piastował przez 11 lat. Pod jego przewodnictwem Związek bardzo się rozwinął, obejmując swym oddziaływaniem słabo dotąd reprezentowane branże takie jak spółdzielczość mieszkaniowa, bankowa, rolnicza czy pracy, jak również silniej otwierając się na spółdzielnie spoza Europy. Był jednym z inicjatorów podjęcia prac nad Deklaracją Spółdzielczej Tożsamości, której przyjęcie w 1995 roku na Kongresie MZS w Manchesterze stanowiło ukoronowanie jego kariery. Po upadku komunizmu w Europie zaangażował się szczególnie we wsparcie dla spółdzielczości z krajów tego regionu budujących demokrację i gospodarkę rynkową, pomagając przezwyciężyć negatywny wizerunek spółdzielni traktowanych nagminnie jako pozostałość poprzedniego ustroju. W tym okresie zasłużył się dobrze pamięci polskich spółdzielców. W 1993 roku interweniował bowiem u prezydenta Lecha Wałęsy przekonując go do odmowy podpisania przyjętych przez Sejm zmian w ustawie Prawo Spółdzielcze jako grożących zbytnią ingerencją państwa w sprawy spółdzielczości. Zmiany ostatecznie nie weszły w życie.

Kwek Kok Kwong był przewodniczącym Krajowej Federacji Spółdzielczej Singapuru SNCF, a od 2017 roku również członkiem Rady Światowej Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. Działał także w organizacji regionalnej MZS dla Azji I Oceanu Spokojnego, a jego macierzystą spółdzielnią była spółdzielnia edukacyjna NTUC.  Stojąc na jej czele przez wiele lat, doprowadził ją do rozkwitu, czyniąc z niej największą instytucję edukacji i doskonalenia zawodowego w swoim kraju. NTUC szkoli obecnie przeszło 10 tys. pracowników miesięcznie w takich dziedzinach jak handel, IT, BHP czy ochrona zdrowia dostosowując cały czas profil nauczania do bieżących potrzeb. Cała zresztą spółdzielczość Singapuru, której przewodził Kwek Kok Kwong, od dawna rozwijała się dynamicznie, a to bogate miasto-państwo u krańca Półwyspu Malajskiego, stało się jednym z symboli sukcesu spółdzielczości w Azji Południowo-Wschodniej. Pan KK, jak go powszechnie nazywano, skończył studia w zakresie matematyki i administracji publicznej, był także dyplomowanym specjalistą programowania neurolingwistycznego. W swojej bogatej karierze zawodowej miał też służbę w Siłach Zbrojnych Singapuru. Jako członek Rady MZS był powszechnie szanowany i otoczony sympatią. Podkreślano jego zaangażowanie w sprawy spółdzielczości nie tylko w Singapurze, ale na całym świecie, koncyliacyjność i umiejętność rozwiązywania problemów. Jeszcze 10 listopada uczestniczył w spotkaniu on-line Rady MZS. Prezydent MZS Ariel Guarco, Dyrektor Generalny Bruno Roelants i wielu członków Rady przekazali spółdzielcom Singapuru kondolencje.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie