W dniu 27 października 2020 r. w trybie on-line odbyło się posiedzenie Rady Cooperatives Europe z udziałem prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej dr. inż. M. Grodzkiego. Najważniejszym punktem była dyskusja nad sprawozdaniem Grupy Roboczej ds. Zrównoważenia Finansowego Cooperatives Europe. Grupa ta, powołana w wyniku decyzji ostatniego Zgromadzenia Ogólnego w związku z problemami finansowymi organizacji przygotować miała – w konsultacji z członkami Cooperatives Europe – rodzaj planu naprawczego.

Podczas posiedzenia grupa zaprezentowała swoje wstępne propozycje czy raczej punkty do dalszej dyskusji. Dotyczyły one konieczności wprowadzenia reformy sposobu naliczania składek członkowskich i bardziej efektywnego systemu ich ściągania (ale sprawa ta pozostaje zasadniczo w gestii centrali MZS, a nie organizacji regionalnych takich jak Cooperatives Europe), zmian polityki pozyskiwania nowych członków i zahamowania procesu rezygnacji niektórych dotychczasowych, roli projektów, od których w znacznym stopniu zależy obecny budżet Cooperatives Europe, a które powinny służyć w większym stopniu wszystkim członkom i wreszcie – co wzbudziło największe kontrowersje – możliwości zwrócenia się do członków o dodatkowe wsparcie finansowe. Dyskusja będzie kontynuowana podczas następnych posiedzeń i można mieć nadzieję, że znajdą się konstruktywne rozwiązania, umożliwiające tej ważnej dla wszystkich europejskich spółdzielni organizacji prowadzenie dalszej działalności ze stabilnym budżetem.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie