W dniu 22 października 2020 roku odbyło się Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Organizacji Spółdzielczości Rolniczej ICAO. Uczestniczył w niej prezes Zarządu KRS dr inż. Mieczysław Grodzki. Jak wszystkie spółdzielcze spotkania w czasie pandemii COVID-19 zorganizowane zostało w formie telekonferencji, co przysporzyło nieco problemów technicznych, jako że uczestnicy znajdowali się dosłownie na całym globie od Brazylii po Japonię, od Norwegii po Ugandę. Problemy te udało się szczęśliwie rozwiązać, podobnie jak znacznie poważniejsze problemy wewnętrzne, które ujawniły się ostatnio w ICAO.

Wiązały się one z wyborem nowego prezydenta organizacji. Od wielu lat jest nim tradycyjnie przewodniczący koreańskiej federacji spółdzielni rolniczych NACF, która w znacznej mierze finansuje ICAO i prowadzi jej sekretariat. Po ustąpieniu ostatniego przewodniczącego Byeongwona Kima na wiosnę tego roku, jego następca Sung-hee Lee został zarekomendowany przez Koreańczyków również na prezydenta ICAO. Wywołało to kontrowersje odnośnie sposobu wyboru, długości kadencji na jaką ma zostać wybrany, a w ogóle szerzej – co podnosili członkowie z brazylijskiej organizacji OCB – demokracji i przejrzystości w zarządzaniu ICAO. Dyskusja trwała przez całą jesień, odbywały się liczne konsultacje i rozmowy, kontaktowano się nawet z Komitetem ds. Członkostwa Rady Światowej MZS, a formuła on-line tych spotkań nie sprzyjała znalezieniu porozumienia. Część członków Komitetu Wykonawczego – wśród nich prezes M. Grodzki – apelowała o zakończenie sporu i skoncentrowanie się na konkretnej pracy na rzecz rolników-spółdzielców, tak ważnej zwłaszcza w obecnym okresie pandemii. Kompromis szczęśliwie udało się znaleźć. Podczas październikowego Zgromadzenia Ogólnego wybrano pana Sung-hee Lee na prezydenta ICAO, ale tylko na rok, do kolejnego Zgromadzenia, zwołanego – jak wszyscy mają nadzieję – już w normalnym, nie-zdalnym trybie, kiedy to będą obowiązywały uchwalone poprawki do regulaminu organizacji lepiej regulujące sprawy wyborów prezydenta i ewentualnej sukcesji (dotychczasowe przepisy były niezbyt jasne, co stało się jednym ze źródeł kontrowersji).

Przyjęto też inne poprawki, m. in. wprowadzające zasadę obecności przynajmniej jednej kobiety w Komitecie Wykonawczym oraz sankcjonujące zdalny tryb organizacji posiedzeń organów statutowych. Dyskutowano też o możliwościach przeniesienia sekretariatu ICAO do Rzymu, by był bliżej mieszczących się tu siedzib ważnych ogólnoświatowych organizacji rolniczych, takich jak FAO, oraz przyjęto budżet i plan pracy na 2021 rok. Najważniejszym wydarzeniem będzie organizacja dużego międzynarodowego seminarium na temat roli spółdzielni rolniczych w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz Zgromadzenia Ogólnego w Seulu w grudniu przyszłego roku. I oczywiście nie zapomni się o pomocy spółdzielniom szczególnie dotkniętym przez COVID-19.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie