Obradujące (on-line rzecz jasna) w dniu 30 czerwca tego roku Zgromadzenie Ogólne Cooperatives Europe przyjęło z inicjatywy włoskich spółdzielców „Kartę Zobowiązań w sprawie Równości Kobiet i Mężczyzn”. W dokumencie tym Cooperatives Europe bierze na siebie obowiązek wzmocnienia działań na rzecz pełnej równości kobiet i mężczyzn oraz nawołuje do tego samego swoich członków. W dniu 2 października kartę tę oficjalnie ogłoszono na forum europejskim jako element realizacji przez tę główną organizację spółdzielczą w Europie jednego z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W karcie czytamy m. in.:

Zaangażowanie na rzecz sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju, będącego filarem europejskiego ruchu spółdzielczego, obejmuje, spośród 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, cel nr 5 poświęcony równości płci: tylko poprzez włączenie, uczestnictwo, spójność i znoszenie różnic możemy podążać drogą zmian, co, jak wiemy, jest kluczowym elementem odpowiedzi na wyzwania społeczne i gospodarcze, przed którymi stoi świat. (…) Równość kobiet i mężczyzn i dla wszystkich leży u podstaw spółdzielczej tożsamości, a także Unii Europejskiej. Jako europejska organizacja przedstawicielska spółdzielni, Cooperatives Europe zobowiązuje się do promowania równości płci: jest to wezwanie do działania wraz ze swoimi członkami. Naszych 10 zobowiązań:

  • Promocja podnoszenia świadomości w zakresie równości płci wśród naszych członków.
  • Rzecznictwo na szczeblu krajowym i europejskim w celu promowania równości płci.
  • Gromadzenie danych statystycznych dotyczących równości płci [np. liczby kobiet wśród członków spółdzielni i ich organów].
  • Promowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym, zarządzania różnorodnością oraz kobiet na najwyższych stanowiskach.
  • Upowszechnianie i nagłaśnianie najlepszych praktyk w tym zakresie.
  • Zapewnienie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa, widoczności, komunikacji [w spółdzielczych wydarzeniach].
  • Wspieranie zatrudnienia kobiet i kobiecej przedsiębiorczości spółdzielczej.
  • Walka z wszelkimi formami molestowania i przemocy.
  • Promowanie kultury równości „w 360°”.
  • Współpraca z Międzynarodowym Związkiem Spółdzielczym, systemem ONZ, organizacjami pozarządowymi w promowaniu coraz bardziej zrównoważonego pod względem równości płci świata.

 

Przejdź do Karty Zobowiązań w sprawie Równości Kobiet i Mężczyzn w języku angielskim

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie