W obecnym roku świętujemy nie tylko 125-lecie powstania Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, ale również 25-lecie przyjęcia przezeń Deklaracji Spółdzielczej Tożsamości. Z tej okazji prezydent MZS Ariel Guarco wystosował posłanie do wszystkich członków:

W tym roku Międzynarodowy Związek Spółdzielczy obchodzi 25. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Spółdzielczej Tożsamości. W obecnym scenariuszu tożsamość spółdzielcza jest niezbędna do promowania naszych projektów i pozycjonowania się w świecie pełnym wyzwań, niepewności i problemów, które muszą zostać pilnie rozwiązane.

Tożsamość spółdzielcza nie pozostaje jednak stała i niezmienna. Spółdzielnie są zakorzenione na swoich terytoriach i są żywym wyrazem samoorganizacji każdej społeczności. Pandemia uwypukliła i podkreśliła ich rolę, zarówno jako wyraz solidarności, jak i redukcji konfliktów i nierówności. Jestem przekonany, że tylko dzięki spółdzielczości możemy wydostać się z tego ogromnego kryzysu zdrowotnego, gospodarczego i społecznego. I możemy to uczynić właśnie dlatego, że mamy tożsamość, która pozwala nam rozpoznać samych siebie i działać na tych samych zasadach.

 

Wiemy, że na całym świecie istnieją trzy miliony spółdzielni, liczących obecnie ponad miliard członków, które odwołują się do tego samego modelu spółdzielczego. Spółdzielnie produkują towary i świadczą usługi, które umożliwiają zrównoważone życie na całej naszej planecie. MZS jest centrum dla wszystkich spółdzielni i wiemy tu o ogromnych wysiłkach podejmowanych przez spółdzielnie w celu zaspokojenia potrzeb ich członków w najważniejszych obszarach.

 

Obecnie świat widzi spółdzielczą tożsamość w działaniu, jej zakres i potencjał. Widzimy, jak nasze spółdzielcze wartości i zasady wyrażają się na wszystkich obszarach, przy złożoności każdego scenariusza, w którym musimy podejmować działania. A przede wszystkim pokazujemy, że możliwy jest świat bardziej sprawiedliwy, bardziej troskliwy i sprzyjający integracji.

 

Wreszcie, biorąc pod uwagę, że rocznice służą również przypomnieniu, jak kształtowaliśmy naszą tożsamość na przestrzeni czasu, chcę podkreślić, że tożsamość spółdzielcza, którą znamy dzisiaj, jest wynikiem procesów partycypacyjnych, otwartych i demokratycznych. Dwadzieścia pięć lat temu, w Manchesterze, ponad 1200 delegatów z 90 krajów debatowało i uzgodniło Deklarację Tożsamości Spółdzielczej, którą teraz obchodzimy. Dziś zastanawiamy się nad nią ponownie, w świetle ogromnych globalnych przemian, które zaszły w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci. Tożsamość spółdzielcza musi być lustrem, w którym możemy patrzeć na siebie i zaproszeniem do działania z większą solidarnością każdego dnia, w sposób bardziej odpowiedzialny i zrównoważony. Jest to zaproszenie do debaty na temat roli, jaką chcemy odgrywać w obliczu wielkich wyzwań, przed jakimi stoi ludzkość.

 

Świat potrzebuje spółdzielczości, aby osiągnąć postęp, nie w jakikolwiek sposób, ale lepiej.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie