W dniach 3-7 lutego odbyło się w Kuchingu, stolicy stanu Sarawak położonego na malezyjskiej części wyspy Borneo, Światowe Spółdzielcze Forum Młodzieży pod hasłem „Przedsiębiorczość 2020”. Zorganizowane było w ramach realizowanego przez Cooperatives Europe wspólnie z MZS wielkiego projektu rozwoju międzynarodowego finansowanego przez Komisję Europejską, a adresowane do młodych ludzi z całego świata w wieku 18-35 lat, pragnących rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości spółdzielczej.

Ze względu na znaczną liczbę uczestników Forum podzielono na 12 równoległych sesji szkoleniowych, podczas których w 10 blokach tematycznych młodzi ludzie zapoznawali się w kontekście spółdzielczym z takimi zagadnieniami jak technika IT i media społecznościowe, sprawy społeczne, sprawy środowiska naturalnego, Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, różne modele biznesowe, metodologia szkolenia zawodowego, sprawy prawne, finansowe, kierowania, zarządzania zasobami ludzkimi i tworzenia sieci współpracy. Aktywny udział w Forum, wziął cały zespół projektu rozwojowego Cooperatives Europe, ale także zaprezentowano tu realizowany przez tę organizację projekt CoopStarter 2.0 mający na celu zachęcanie młodzieży do podejmowania działań biznesowych w formule spółdzielczej. Organizatorzy mają też nadzieję, że poza podniesieniem wiedzy i umiejętności uczestników poprzez podzielenie się dobrymi praktykami, Forum przysłuży się do wypracowania nowych rozwiązań i rekomendacji oraz do wsparcia nowych idei i innowacji na polu przedsiębiorczości spółdzielczej wśród młodzieży.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie