Z niewielkim opóźnieniem, po raz ósmy już opublikowany został „Światowy Monitor Spółdzielczy” – ranking największych spółdzielni na świecie opracowywany dorocznie wspólnie przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy i EURICSE (Europejski Instytut Badawczy Gospodarki Spółdzielczej i Społecznej w Trydencie), oparty o dane za 2017 rok zebrane dla 4575 przedsiębiorstw spółdzielczych z całego świata, w tym 1152 spółdzielni z Europy, 3218 z obu Ameryk, 197 z regionu Azji i Oceanu Spokojnego i 8 z Afryki.

Wśród tych 300 największych, 39% stanowią spółdzielnie ubezpieczeniowe (łącznie z towarzystwami ubezpieczeń wzajemnych), 32% rolno-żywnościowe, 18% handlowe (spożywców, handlu detalicznego i hurtowego), 7% banki spółdzielcze i spółdzielnie usług finansowych oraz po 1% przemysłowe, zdrowia, opieki społecznej, edukacji itp. Łączne obroty wszystkich tych spółdzielni wyniosły nieco więcej niż w poprzednim roku – 2034,98 miliarda dolarów USA (wobec 2018,02 mld w 2016 r.). Nieco się też zmienił ranking w ciągu tych 12 miesięcy. Pierwsza dziesiątka wygląda obecnie następująco:

  1. Groupe Crédit Agricole (Francja – bankowość spółdzielcza, 96,25 mld dolarów rocznych obrotów),
  2. Groupe BPCE (Francja – bankowość, 59,03 mld dolarów),
  3. REWE Group (Niemcy – spółdzielczość handlowa, 55,85 mld dolarów),
  4. BVR (Niemcy – bankowość, 55,29 mld dolarów),
  5. Zenkyoren (Japonia – ubezpieczenia, 54,62 mld dolarów),
  6. Nippon Life (Japonia – ubezpieczenia wzajemne, 48,36 mld dolarów),
  7. State Farm (USA – ubezpieczenia wzajemne, 42,42 mld dolarów),
  8. ACDLEC - E.Leclerc (Francja – spółdzielczość handlowa, 42,01 mld dolarów),
  9. Zen-noh (Japonia – spółdzielczość rolnicza, 41,37 mld dolarów),
  10. Nonghyup-NACF (Korea Pd. – spółdzielczość rolnicza, 38,82 mld dolarów).

 

W czołówce tej miejsce straciła francuska bankowa Grupa Crédit Mutuel, a w jej miejsce weszła koreańska Nonghyup-NACF. Zmieniła się też minimalnie kolejność, pierwsze miejsce pozostało jednak bezapelacyjnie w rękach Grupy Crédit Agricole. Po raz pierwszy w głównej liście rankingu znalazła się (na 281. miejscu) spółdzielnia polska – jest to Mlekovita z 1,17 mld dolarów obrotów w 2017 r. W tegorocznym Monitorze, podobnie jak w zeszłym roku, podany został dodatkowy ranking spółdzielni uszeregowanych według obrotów w stosunku do PKB na głowę mieszkańca krajów, w jakich mają siedzibę. Lepiej bowiem niż zwykły ranking odzwierciedla on miejsce przedsiębiorstw spółdzielczych w rozwoju ekonomicznym kraju. I tu na pierwszym miejscu pozostaje Groupe Crédit Agricole, natomiast na drugie i trzecie „wskoczyły” indyjskie spółdzielnie Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Limited (mleczarska) i IFFCO (produkująca nawozy sztuczne i świadcząca inne usługi rolnicze). Tu już znalazły się dwie polskie spółdzielnie – Mlekovita (139. miejsce) i Mlekpol (148. pozycja). Nowością w tegorocznym Monitorze są po raz pierwszy zebrane dane o zatrudnieniu w spółdzielniach. Tu na czoło wysunęły się niemieckie spółdzielcze sieci handlowe EDEKA i REWE, z których każda zapewnia po przeszło 360 tys. miejsc pracy. Tak jak przed rokiem Monitor odniósł się także do często obecnie poruszanego zagadnienia realizacji przez 300 największych spółdzielni Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, koncentrując się w tej edycji na Celu nr 8 („wzrost gospodarczy i godna praca”) i zamieścił kilka studiów przypadków z różnych krajów spółdzielni z powodzeniem realizujących ten cel. Warto jeszcze dodać, że Monitor podaje też rankingi w poszczególnych branżach spółdzielczości. Poza wymienionymi wyżej, godnymi odnotowania są zajmujące pierwsze miejsca w swoich sektorach hiszpańska Korporacja Spółdzielcza Mondragon (spółdzielczość przemysłowa, 13,49 mld USD), Health Partners z USA (spółdzielczość zdrowia, 6,65 mld), czy norweska OBOS BBL (mieszkaniowa 1,40 mld). Nie sposób tu omówić wszystkich istotnych informacji z Monitora – zainteresowanych odsyłamy do jego elektronicznej wersji (po angielsku).

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie