Dramatyczna, a zaostrzająca się zwłaszcza po ostatnich wydarzeniach na Morzu Azowskim, sytuacja na Ukrainie, skłania wiele krajów do gestów solidarności i pomocy.

Takiej pomocy udzieliła Ukrainie ostatnio Estonia – a ściśle Estoński Związek Spółdzielczych Stowarzyszeń Mieszkaniowych (EKYL), a pisze o tym ostatni numer biuletynu europejskiej organizacji mieszkalnictwa spółdzielczego i społecznego Housing Europe. Estończycy, którzy, podobnie jak Ukraińcy, odziedziczyli po czasach ZSRR sowiecki model mieszkalnictwa, mają znaczące doświadczenia w przekształcaniu tego modelu w oparciu m. in. o nowocześnie zarządzane spółdzielnie mieszkaniowe. I tymi właśnie doświadczeniami będą dzielić się na Ukrainie w ramach finansowanego z funduszu pomocy rozwojowej estońskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, projektu „Wsparcie dla reformy sektora mieszkaniowego”. Po stronie ukraińskiej partnerami są Międzybranżowe Stowarzyszenie Ekspertów Ukrainy i Państwowy Fundusz Wsparcia Młodzieżowego Budownictwa Mieszkaniowego.

Projekt, realizowany w latach 2018-2020, przewiduje wypracowanie nowych standardów zarządzania budynkami mieszkalnymi, a następnie przeprowadzenie szkoleń zawodowych w tym zakresie dla zarządców i urzędników władz lokalnych odpowiedzialnych za sprawy mieszkalnictwa. Przeanalizowana też zostanie obowiązująca legislacja mieszkaniowa na Ukrainie i zaproponowane będą zmiany. W dniu 12 listopada w Kijowie odbyło się pierwsze spotkanie ekspertów projektu, podczas którego dyskutowano o wyzwaniach stojących przed ukraińskim mieszkalnictwem i ustalono plan działania. Uczestniczący w spotkaniu Andres Jaadla, przewodniczący Zarządu EKYL wyraził nadzieję, że przeszło 20-letnie estońskie doświadczenia reformy mieszkalnictwa, okażą się przydatne do planowania i wprowadzania w życie podobnych reform na Ukrainie.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie